POCZDAM: GEOTERMIA W CIEPŁOWNICTWIE

Lokalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej EWP w Poczdamie, niedaleko Berlina, stawia pierwsze kroki w celu oceny energii geotermalnej jako kluczowego źródła czystego ciepła dla swoich systemów ciepłowniczych.

Lokalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej EWP miasta Poczdam kontynuuje prace nad uczynieniem miasta neutralnym dla klimatu. Do 2025 r. miasto chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez gazy cieplarniane o 95%. Ciepło z wnętrza ziemi ma pomóc miastu w przyszłości niezawodnie i tanio zaopatrywać mieszkańców regionu w energię cieplną, a jednocześnie jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2.

W chwili obecnej planuje się więc, że technicy zajmujący się pomiarami dla przedsiębiorstwa energetycznego Energie und Wasser Potsdam (EWP) zbadają w nadchodzącym tygodniu potencjał stolicy kraju związkowego, który jest szczególnie odpowiedni dla systemu geotermalnego. Po różnych trasach przez Poczdam będzie się poruszać konwój dwóch pojazdów specjalnych i pojazdów eskortujących / ochronnych, które będą wykonywać pomiary co 40 metrów.

“Energia geotermalna jest energią odnawialną, prawie niewyczerpywalną i bezemisyjną – a tym samym szczególnie przyjazną dla środowiska”, mówi Eckard Veil, dyrektor zarządzający EWP. Celem EWP jest wytwarzanie w przyszłości ekologicznego ciepła z wykorzystaniem tzw. głębokiej energii geotermalnej i tym samym przyczynienie się do tego, aby Poczdam mógł osiągnąć swoje ambitne cele klimatyczne: stolica kraju związkowego chce zredukować emisję CO2 o 95 procent do roku 2050. “Produkujemy dużą część energii, którą wykorzystujemy w stolicy kraju związkowego i dlatego czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ochronę klimatu. Dzięki energii geotermalnej chcemy wyznaczyć kierunek dla zielonego ciepła przyszłości”.

Pomiaru dokonuje się za pomocą tak zwanej wibro-sejsmiki, jak przy pomocy echosondy. W tym celu pojazd pomiarowy wysyła wibracje do ziemi i rejestruje ich echo. Pozwala to określić, które warstwy znajdują się na jakiej głębokości i gdzie potencjał jest szczególnie duży do generowania energii geotermicznej. Pojazd pomiarowy umieszcza na podłożu płyty wibracyjne, które wibrują przez 16 sekund. Będzie to odczuwalne w bezpośrednim sąsiedztwie, ale nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków. EWP planuje przekazać informacje o wynikach badań wiosną 2021 roku.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *