PODSUMOWANIE PIERWSZEJ POŁOWY SEZONU GRZEWCZEGO W KRAKOWIE

Dwa pierwsze miesiące sezonu grzewczego, tj. październik i listopad, odznaczyły się w przeważającym stopniu dobrym i bardzo dobrym poziomem jakości powietrza, nie przekraczającym dopuszczalnych wartości średniodobowych dla pyłu zawieszonego PM10. W grudniu, z uwagi na mniej korzystne warunki meteorologiczne oraz wzmożone ogrzewanie paliwami stałymi w gminach sąsiednich, nastąpił w Krakowie wzrost stężeń w stosunku do października i listopada.

Odnotowano cztery dni ze stężeniem średniodobowym pyłu zawieszonego PM10 na poziomie złym. Pomimo wystąpienia tych sytuacji, stężenia dla większości dni kształtowały się na poziomie od bardzo dobrego do dostatecznego.

Pozytywne jest także, że wysokie stężenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 występują z coraz mniejszą intensywnością w porównaniu do lat poprzednich, również ich wysokość jest coraz mniejsza niż w latach wcześniejszych.

Należy także pamiętać, iż występujące poranne krótkotrwałe chwilowe stężenia nie zawsze muszą doprowadzić do przekroczenia ustalonej dla danej doby wartości dopuszczalnej. Dokonywane często przez dziennikarzy porównania stanu chwilowego do normy dobowej i informowanie na tej podstawie o przekroczeniu tej normy daje nie prawdziwy obraz rzeczywistości.

W ostatnich latach Kraków zrobił wiele, by stać się miastem bardziej ekologicznym i chociaż stan jakości powietrza nadal nie jest taki, jak chcielibyśmy, to miasto dzięki odpowiednim działaniom, wsparciu krakowian i licznych aktywistów doprowadziło do znacznej poprawy jakości powietrza.

Jednak sam Kraków to za mało. Powietrze nie zna granic, a oddziaływanie gmin ościennych ma swój niestety duży udział w stężeniach odnotowywanych przez Miasto. Dopóki nie zostanie przeprowadzona skuteczna zmiana ogrzewania na ekologiczne w całej Małopolsce, musimy liczyć się z występowaniem okresowo zwiększonych stężeń, jak to miało miejsce np. 14 grudnia 2021 r. w Krakowie.

Źródło: Kraków.pl

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *