PÓŁ MILIARDA NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE DOLNEGO ŚLĄSKA

Środki te przeznaczone zostały na inwestycje TAURONA w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska. Mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa zaplanowane na 2020 rok inwestycje są realizowane zgodnie z założeniami. Jedną z najistotniejszych inwestycji w ostatnim czasie była przebudowa 62 kilometrowej linii Przybków – Kąty Wrocławskie- Klecina.

„Województwo Dolnośląskie to duży geograficznie i zróżnicowany infrastrukturalnie obszar. Mamy tu bardzo silną aglomerację miejską, to jest miasto Wrocław, rozległe obszary rolnicze i leśne o niskiej gęstości zurbanizowania oraz obszary górskie z rozbudowaną bazą turystyczną i rekreacyjną. Każdy z tych obszarów wymaga po naszej stronie innego rodzaju działań inwestycyjnych” – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Jedną z istotnych inwestycji w ostatnim czasie była przebudowa stacji 110/20kV Oława. Co ważne, na czas modernizacji została zachowana funkcjonalność ruchowa obiektu. Podobnie było podczas prac na terenie stacji Milicz. Teraz, dzięki modernizacji, TAURON Dystrybucja może przyłączać do sieci nowych odbiorców, głównie prosumentów, produkujących prąd z paneli fotowoltaicznych. Obecnie rozpoczynają się też prace przy przebudowie stacji Wrocław Swojec. Ich zakończenie jest planowane na koniec przyszłego roku.

Przebudowa linii Przybków – Kąty Wrocławskie- Klecina

„Na terenie Dolnego Śląska pracują cztery Oddziały TAURON Dystrybucja – we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Część zadań realizowanych jest przez poszczególne jednostki organizacyjne samodzielnie, inne – o większym zasięgu – wymagają współpracy i muszą być realizowane wspólnie. Tak jest np. w przypadku przebudowy linii dwutorowej 110kV Przybków – Kąty Wrocławskie – Klecina, realizowanej przez oddziały we Wrocławiu i Legnicy” – mówi Marek Kuchciak, dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Legnicy.

Przebudowa tej linii obejmuje wymianę słupów i przewodów wysokiego napięcia na odcinku ok. 62 km. Ze względu na wielkość i złożoność zadania, jego wykonanie rozłożone było na okres ok. 6 lat.

Obecnie inwestycja dobiega końca, na miejscu wykonywane są ostatnie prace pomiarowe i porządkowe. TAURON przygotowuje także dokumentację powykonawczą i trwa uzyskanie służebności przesyłu. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego i poprawę pewności zasilania odbiorców na terenie Oddziałów Legnica, Wrocław i Opole.

Wzmocnienie bezpieczeństwa Wrocławia

Kolejnym rozpoczętym, ważnym dla regionu zadaniem jest przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji Pasikurowice. Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na planową przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującej się bezpośrednio przy stacji TAURONA. W efekcie przeprowadzonych prac poprawi się pewność i niezawodność zasilania aglomeracji wrocławskiej, dla której stacja Pasikurowice stanowi podstawowe zasilanie.

Inwestycje zasilane środkami unijnymi

W część realizowanych przez TAURON zadań zaangażowane są środki pozyskane z Unii Europejskiej. Przykładem mogą być prace realizowane na sieci średniego napięcia Oddziału w Wałbrzychu w ramach projektu „Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”.

W ramach tego projektu Oddział zmodernizował na swoim terenie cztery rozdzielnie sieciowe 20/20kV – Mieroszów, Rusinów, Świebodzice i R-ŚFUP. Łączna wartość zadania to prawie 22 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dofinansowanie unijne. Kolejną istotną inwestycją realizowaną przez Oddział w Wałbrzychu jest kompleksowa przebudowa stacji 110/20 kV w Nowej Rudzie.

Inwestycje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dla samego miasta Wałbrzycha bardzo ważnym obszarem jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której ulokowały się zarówno międzynarodowe koncerny, jak rodzime, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także duże firmy polskie firmy, zatrudniające w sumie kilka tysięcy mieszkańców Wałbrzycha oraz okolicznych miast. W związku z rozwojem Strefy Ekonomicznej już teraz planowana jest rozbudowa stacji Uczniowska, zasilającej Strefę. Rozbudowa będzie konieczna ze względu na wzrost obciążenia stacji, spowodowanej zwiększaniem poboru mocy przez istniejących odbiorców, a także z konieczności zapewnienia warunków do przyłączenia do sieci średniego napięcia nowych odbiorców.

Na terenie oddziału w Legnicy ważnym realizowanym w ostatnim czasie zadaniem jest przyłączenie zakładu przemysłowego DAIMLER na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

Dla regionów wiejskich i zalesionych szczególnie ważne są natomiast prace wycinkowe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. Zmniejszają one ryzyko uszkodzeń sieci i awarii podczas wichur i intensywnych wiatrów. Cały czas, obok dużych zadań inwestycyjnych, TAURON Dystrybucja realizuje też mniejsze punktowe inwestycje i modernizacje na liniach średnich i niskich napięć.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *