POLACY POPIERAJĄ EKOLOGICZNE INWESTYCJE W CIEPŁOWNICTWIE

Większość Polaków, bo aż 65 proc. uważa, że dla ochrony środowiska naturalnego i przyszłych oszczędności, przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny inwestować w innowacyjne i ekologiczne rurociągi do przesyłu ciepła – wynika z najnowszego raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” przygotowanego przez Radpol S.A.

Systematycznie rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa. Polacy chcą, aby środowisko, w którym żyją było mniej zanieczyszczone, dostrzegają też możliwości jakie niosą innowacyjne technologie w obszarze poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków zawarte w raporcie „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”.

Ekologiczne inwestycje w sieci ciepłownicze

Większość badanych (65%) uważa, że dla ochrony środowiska naturalnego i przyszłych oszczędności, dystrybutorzy ciepła powinni inwestować w ekologiczne i innowacyjne rurociągi do przesyłu ciepła, nawet jeśli takie rozwiązanie będzie droższe. Analiza wyników badań pokazuje, że z największym poparciem dla proekologicznych inwestycji ciepłowniczych mamy do czynienia wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia. Jedynie 7 proc. respondentów jest przeciwna inwestycjom w ekologiczne i innowacyjne rurociągi do przesyłu ciepła.

„Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na środowiskowe aspekty inwestycji ciepłowniczych i konieczność minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Ciepłownictwo to obszar, w którym naprawdę wiele możemy jeszcze zrobić, żeby poprawić nasz komfort życia, a jednocześnie ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Liczymy, że inwestorzy realizujący projekty w tym obszarze będą mieli na uwadze nie tylko korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim korzyści dla powietrza, którym oddychamy. Okazuje się, że dla końcowych użytkowników ciepła, dla których tak ważna jest bezawaryjność i ciągłość dostaw, istotne jest też nasze otoczenie i komfort życia w czystym środowisku. Rolą producentów komponentów do budowy sieci i inwestorów jest koncentracja na realizacji tych potrzeb” – komentuje Anna Kułach, Prezes Zarządu Radpol S.A.

Polacy popierają ekologiczne rozwiązania

Prawie co czwarty respondent, gdyby mógł, przy modernizacji systemu ciepłowniczego zdecydowałby się na ekologiczne rozwiązania techniczne wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Co piąty badany wskazuje na rozwiązania prowadzące do maksymalnego ograniczenia kosztów ciepła. Ponad jedna trzecia badanych położyłaby nacisk na innowacyjne rozwiązania ograniczające utratę ciepła w drodze do budynków i niezawodność systemu ciepłowniczego.

„W przededniu transformacji energetycznej, ogromna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwach ciepłowniczych, które poprzez zrównoważone inwestycje w innowacyjne technologie umożliwiające ograniczenie strat energii zarówno w procesie wytwarzania jak i przesyłu – mogą dać jednoznaczny sygnał lokalnym społecznościom o swoim zaangażowaniu w ochronę klimatu” – dodaje Jacek Zielke, Dyrektor ds. Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży w Radpol S.A.

Modernizacja sieci ciepłowniczych z unijnym wsparciem

Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem „przystępnych” cen dla odbiorców końcowych. Inwestycje w sieci ciepłownicze to także realne korzyści dla środowiska naturalnego, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. Niemal 30 proc. ankietowanych uważa, że dofinansowania z Unii Europejskiej powinny w pierwszej kolejności zostać przeznaczone na modernizację starych i awaryjnych sieci ciepłowniczych. Co czwarty respondent wskazuje na ograniczenie emisji szkodliwych gazów lub na eliminację węgla przy produkcji energii oraz ciepła. Jedynie 9 proc. badanych wskazuje na potrzebę dofinansowania rozwoju geotermii.

Badanie do raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” zostało przeprowadzone w dniach 16 – 18 lutego 2021 roku na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia, mieszkających w miastach, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości. Głównym celem badania było zapoznanie się z opinią Polaków na temat oczekiwań społecznych wobec ciepłownictwa systemowego a także rozwiązań ekologicznych w przededniu transformacji energetycznej. Wywiady przeprowadzono online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Pełen raport jest dostępny tutaj – Raport Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021

Źródło: RADPOL
Fot. RADPOL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *