POLSKA TERMOMODERNIZACJA NABIERA TEMPA

Na wczorajszym posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju.

Projekt zakłada m.in. zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Z Funduszu będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. Ponadto wiąże się on bezpośrednio z rządowym programem „Czyste powietrze”.

Jak podaje KPRM w swoim komunikacie: „w związku z termomodernizacją, właściciele i zarządcy budynków z wielkiej płyty będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej, aby zminimalizować ryzyko odpadania płyt zewnętrznych”.

Co więcej „przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oznacza to, że wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Wyniesie ono 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, w tym np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.”

Źródło: KPRM
Fot. Pixabay

  1. Większość budynków z wielkiej płyty w Polsce należy do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a dla tych podmiotów rząd nie proponuje ŻADNYCH dotacji .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *