PONAD 0,5 MLN LICZNIKÓW ZE ZDALNYM ODCZYTEM U KLIENTÓW TAURONA

Ponad pół miliona klientów TAURONA posiada już liczniki ze zdalnym odczytem. Za osiem lat liczba ta powinna sięgnąć niemal 4,5 miliona. Zgodnie z unijnymi regulacjami, spółki dystrybucyjne powinny bowiem do 2028 roku wyposażyć w takie urządzenia 80% swoich indywidualnych odbiorców. Korzystający z inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii, a co za tym idzie – bardziej świadomego jej wykorzystywania.

Wymiana tak dużej liczby liczników, a także skomunikowanie ich z systemem centralnym jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla spółki. W związku z tym już teraz rozpoczęły się w TAURON Dystrybucja prace przygotowawcze do uruchomienia projektu, którego celem będzie realizacja obowiązku ustawowego w wymaganym terminie. Obowiązek ten wynika z przyjętej przez Rząd nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne, obecnie procedowanej w Sejmie.

Wymiana liczników na inteligentne u klientów indywidualnych, nawet rozłożona w czasie, to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i finansowe. Przy założeniu przewidywanego wzrostu klientów spółki oraz stabilności wymogów prawnych, na koniec 2028 r. w TAURON Dystrybucja powinno być zainstalowanych ok. 4,48 mln inteligentnych liczników – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Liczniki inteligentne to ważny element inteligentnej sieci elektroenergetycznej – Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych dla niej informacji, takich jak jakość energii elektrycznej, zużycie energii przez klientów i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Smart Grid jest istotnym narzędziem również w zakresie obserwowalności elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i jej automatycznego konfigurowania, przez co służby operacyjne w terenie skupiają się na kwestiach technicznych. Natomiast pozyskanie danych o stanie pracy sieci oraz wykonywania niezbędnych czynności łączeniowych dedykowane jest sieci inteligentnej.

Korzyści dla klientów i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw

Inteligentne liczniki przyniosą istotne korzyści naszym klientom. Jako część inteligentnego systemu opomiarowania energii pozwolą automatycznie pozyskiwać informacje na temat zużycia energii przez konkretne gospodarstwa domowe. Ponadto dzięki smart meteringowi, klienci mogą przyjrzeć się swoim nawykom konsumenckim, a co za tym idzie wpływać w ten sposób zarówno na ilość zużytej energii, jak i ponoszone opłaty – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja. – Z naszego punktu widzenia inteligentne liczniki podnoszą sprawność działania i efektywność ekonomiczną operatora, co przekłada się na bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii – dodaje Groń.

Podstawowe korzyści z wdrożenia smart meteringu, to zwiększenie skuteczności zarządzania danymi pomiarowymi, poprawienie bezpieczeństwa pracy sieci oraz możliwość szybszego i sprawniejszego działania w przypadku awarii sieci, a w efekcie skrócenie czasu przerw w dostawie energii, a w zakresie obsługowym, np. przyśpieszenie obsługi reklamacji.

TAURON posiada już duże doświadczenie w montażu i wykorzystaniu liczników inteligentnych. Spółka zrealizowała dotychczas największy w Polsce projekt w tym zakresie: AMIPlus Smart City Wrocław. Na terenie Aglomeracji Wrocławskiej w sieci TAURON Dystrybucji pracuje już ok. 405 000 liczników AMI. Same liczniki to urządzenia kilku producentów, które są w pełni interoperacyjne, co oznacza, że współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci elektroenergetycznej. Projekt realizowany od 2015 roku zbudował unikatowe kompetencje, które pozwolą na realizację prac wdrożeniowych na pozostałym terenie spółki.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *