PONAD 29,6 MLN ZŁ WSPARCIA Z NFOŚiGW NA INFRASTRUKTURĘ CIEPŁOWNICZĄ W BRZESKU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku zmodernizuje źródło ciepła oraz sieci ciepłownicze dzięki 14 mln zł dotacji i 15,6 mln zł pożyczki z programu NFOŚiGW pn. Ciepłownictwo Powiatowe. Obok stworzenia stabilnego system grzewczego zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 71 798 GJ/rok, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 13 779 ton/rok.

Aktualnie system ciepłowniczy w Brzesku jest zasilany 2 kotłami węglowo-wodnymi o łącznej mocy 19,9 MW. Planowana modernizacja źródła energii, która ma zostać zakończona w 2023 r., będzie polegała na budowie wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 2 silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (o mocy co najmniej 1,2 MW każdy), budowie kotła na biomasę (o mocy cieplnej co najmniej 2,5 MWt) oraz budowie kotła gazowego (o mocy cieplnej 2,85 MWt). Natomiast planowana do końca 2025 r. modernizacja wybranych odcinków sieci grzewczej obejmie wymianę elementów najbardziej podatnych na awarie z uwagi na ich stan techniczny oraz generujących duże straty ciepła. W miejsce sieci kanałowych oraz napowietrznych zostanie wybudowanych ok. 4 km nowych sieci w technologii rur preizolowanych. Nastąpi zmiana średnic rur (głównie ich zmniejszenie) w celu uzyskania oszczędności w stratach ciepła na przesyle oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na przepompowywanie wody sieciowej.

Oddanie do użytku nowej infrastruktury zaowocuje dodatkową zdolnością wytwarzania energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą (2 MWt), dodatkową zdolnością wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji bez zastosowania OZE (4,80 MW) oraz dodatkową zdolnością wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem (2,85 MWt). Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu sięgnie 10 367 MWh/rok, a energii cieplnej 37 320 GJ/rok. Nowa infrastruktura pozwoli wytwarzać 500 GJ/rok energii ze źródeł odnawialnych.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 22 lipca br. w Warszawie przez wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. Jana Wnękowicza. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek- Żelazko oraz Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *