POWER-2-X I CIEPŁOWNICTWO SYSTEMOWE

Istnieje szeroki konsensus, że ciepło z technologii power-2-X (PtX) może być wykorzystane w ciepłownictwie systemowym, ale nie było przeglądu lub konkretnej definicji korzyści płynących z integracji P2X i ciepłownictwa. Niniejszy raport koncentruje się na roli ciepłownictwa systemowego w odniesieniu do P2X, oraz dlaczego integracja technologii oraz sektora jest ważna. Skupia się na produkcji wodoru (elektroliza) i ciepła odpadowego.

Nie jest pewne gdzie i kiedy elektrownie P2X zostaną zbudowane w Danii i jak duża będzie ich wydajność. Wodór jest absolutnie kluczowy, a całkowite szacunki mocy do 2030 roku wynoszą od 1 do 6 GW elektrolizy. Ciepło odpadowe jest generowane zarówno z samej elektrolizy jak i przez systemy pomocnicze w elektrowni P2X, takie jak sprężarki. Ciepło odpadowe stanowi około 10-25 % energii i mogłoby potencjalnie pokryć do około 20 % obecnej produkcji ciepła sieciowego przy mocy 6 GW.

Raport podsumowuje:

  • Ciepłownictwo systemowe może przyczynić się do sukcesu P2X. Koszty produkcji zielonego wodoru mogą być zredukowane jeżeli elektroliza i ciepłownictwo będą zintegrowane. Poprawa finansowa dla producentów wodoru może pomóc w przyspieszeniu budowy większych zakładów P2X w Danii.
  • Ciepło z P2X jest dobrze przystosowane do integracji z ciepłownictwem jako część neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zaopatrzenia w ciepło.
  • Wykorzystanie ciepła P2X dla ciepłownictwa promuje integrację w sektorach takich jak energetyka, transport, odpady, przemysł i rolnictwo. Oznacza to zwiększoną oszczędność energii i integrację sektorową.
  • Może to również oznaczać wzrost zielonego eksportu.

Pełny raport dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło: euroheat.org
Fot. euroheat.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *