PRACOWNICY PGE EC W GDAŃSKU I GDYNI POMOGLI LOKALNYM NGO

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, wsparła finansowo gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, gdyńskie Hospicjum dla Dorosłych i Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”, a także Fundację im. Księdza Jana Kaczkowskiego z Sopotu. Spółka przekazała darowiznę w łącznej kwocie 30 tys. zł. Beneficjenci zostali wskazani przez pracowników spółki, którzy uczestniczyli w konkursie na temat bezpieczeństwa pracy.

Bezpieczeństwo pracy w takim zakładzie, jak elektrociepłownia, zależy nie tylko od przestrzegania przepisów BHP, ale także od stałego monitorowania potencjalnych zagrożeń i komunikowania ich. W tym celu w Elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni co roku organizowany jest konkurs „Bezpieczna praca”, w ramach którego pracownicy gromadzą punkty za zgłoszone zagrożenia oraz potencjalne zdarzenia wypadkowe na terenie elektrociepłowni. Punkty zostają następnie zamienione na pieniądze i przekazane organizacjom pozarządowym, które wybierane są przez laureatów konkursu. W zeszłorocznej edycji konkursu zwycięzcy wskazali trzy organizacje pozarządowe, który otrzymały po 10 tys. zł wsparcia finansowego. Były to: gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, gdyńskie Hospicjum dla Dorosłych i Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” oraz sopocka Fundacja im. ks. J. Kaczkowskiego.

Konkurs „Bezpieczna Praca” ma w Oddziale Wybrzeże swoją wieloletnią tradycję. Przyczynia się on do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy w spółce, a także, co jest dla nas bardzo ważne i motywujące, ma również dodatkową wartość społeczną. Przez kilkanaście lat trwania konkursu nasi Pracownicy zdecydowali o przekazaniu wsparcia lokalnym organizacjom w wysokości ok. 400 tys. zł. Dzięki konkursowi stale poprawiamy bezpieczeństwo pracy w naszych zakładach, a jednocześnie pomagamy i wspieramy szczytne cele – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom PGE Energia Ciepła za pamięć o podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku, które prowadzi Fundacja Hospicyjna. W ciągu roku to ok. 1000 osób – dorośli u kresu życia oraz ciężko i nieuleczalnie chore dzieci. Wspieramy też rodziny w żałobie, osierocone dzieci, opiekunów rodzinnych, osoby walczące z nowotworem – powiedziała Anna Janowicz, prezes zarządu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. – Dzięki takim darowiznom jest nam łatwiej dotrzeć z pomocą do potrzebujących. Szczególnie teraz przy ograniczonych możliwościach prowadzenia tradycyjnych zbiórek i uzupełniania budżetu. Opieka hospicyjna od lat jest niewystarczająco finansowana, ale radzimy sobie dzięki wsparciu darczyńców. Bardzo dziękuję. – dodała Anna Janowicz

Przekazana nam przez PGE Energia Ciepła darowizna zostanie wykorzystana na zakup urządzeń do dezynfekcji sal chorych w Hospicjum dla Dorosłych i Hospicjum dla Dzieci “Bursztynowa Przystań”.
W trudnym czasie pandemii staramy się zapewnić bezpieczeństwo wykorzystując najnowszą technologię, która ma chronić pacjentów oraz personel – powiedział ks. Grzegorz Miloch, dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. Św Wawrzyńca w Gdyni.

Wsparcie otrzymała także Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z Sopotu, która realizuje projekty promujące uważność i otwartość na potrzeby drugiego człowieka – wartości, które głosił ks. Jan Kaczkowski. Szczególnie ważną część pracy Fundacji stanowią działania promujące wysoką jakość komunikacji lekarza z pacjentem i jego bliskimi. Darowizna od PGE Energia Ciepła przeznaczona zostanie na wsparcie działania Kliniki Komunikacji Medycznej, prowadzonej przez Fundację, której głównym celem jest szkolenie studentów medycyny i lekarzy z komunikacji na linii lekarz-pacjent-bliski, a także promowanie idei medycyny paliatywnej, podejmowanie tematów choroby i śmierci, udzielanie wsparcia merytorycznego i psychologicznego pacjentom onkologicznym i ich rodzinom.

W 2020 r. Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, należące do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, wsparły także odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Pomoc finansową w wysokości 44 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dom dla osób bezdomnych przy ul. Równej w Gdańsku, prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *