PREKONSULTACJE W ZAKRESIE AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH – KPEiK/PEP2040

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku. Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii.

W ramach prowadzonych prac, resort zapraszam do udziału w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

Prekonsultacje będą trwać do 30 czerwca 2023 roku.

MKiŚ podkreśla, że prekonsultacje te stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ministerstwo prosi o wypełnienie interaktywnego formularza umieszczonego na stronie MKiŚ, który ułatwi zgłaszanie uwag, ich analizę oraz opracowanie i podsumowanie wniosków.

Formularz jest preferowanym sposobem zgłaszania opinii w tych prekonsultacjach i powinien być pierwszym wyborem interesariuszy. Jeśli konieczne jest przekazanie dokumentów w innym formacie (np. opinii opatrzonych podpisem elektronicznym, analiz, raportów, danych itp.) mogą one zostać również przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl.

Źródło; MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *