PREZES URE OGŁASZA KOLEJNY NABÓR NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ INDYWIDUALNĄ

Wartość premii we wrześniowym naborze może wynieść blisko 12 mld zł i może nią zostać objęte 72 TWh energii elektrycznej.

Druga w tym roku sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potrwa trzy dni i odbędzie się między 5 a 7 września 2022 r. 

W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji; wszystkie o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Zainteresowani wytwórcy muszą najpierw uzyskać decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze[1].

Nabór – oznaczony jako NCHP/2/2022 zostanie otwarty 5 września 2022 r. o 8:15, a zamknięty 7 września 2022 r. o 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty należy dostarczyć do kancelarii URE na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NCHP/2/2022”.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej dostępne są również formularze ofert dla podmiotów zamierzających ubiegać się o wsparcie w postaci naboru na premię kogeneracyjną indywidualną.

– Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

– Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.

– System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

– Ostatni nabór przeprowadzony przez Regulatora w marcu br. nie został rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania – podobnie jak w poprzednim naborze we wrześniu 2021 r., i tym razem nie została złożona ani jedna oferta, która spełniałaby wymagania ustawowe [2]

[1]Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553). Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

[2] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

ŹRÓDŁO: URE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *