PRÓBNE URUCHOMIENIE KOGENERACJI W LISTOPADZIE

Energetyka Cieplna w Skierniewicach realizuje jedno z najważniejszych w swojej historii działań inwestycyjnych – budowę instalacji kogeneracyjnej. Przedstawiciele spółki zapewniają, że mimo pandemicznego czasu zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

Budowa kogeneracji to inwestycja, która zmierza do utworzenia elektrociepłowni na bazie obecnie funkcjonujących instalacji. Silniki gazowe będą wytwarzały zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. Część wyprodukowanej energii spółka wykorzysta na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przeznaczy na sprzedaż do sieci. Kogeneracja jest rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej oraz znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie wykonawca zakończył prace ziemne i fundamentowe, postawił ściany zewnętrzne, a do końca miesiąca ułożony zostanie strop.

„Do końca kwietnia zakończy się tworzenie budynku, w którym finalnie znajdzie się instalacja. W lipcu planowana jest dostawa agregatów i wstawienie ich do odpowiednich komór. W sierpniu z kolei rozpocznie się przyłączenie sieci elektrycznej i cieplnej” – relacjonuje i zapowiada Krzysztof Filipek, dyrektor ds. technicznych Energetyki Cieplnej.

Zgodnie z planem działań pierwsze próbne uruchomienie instalacji kogeneracyjnej powinno nastąpić w listopadzie tego roku. Przejęcie instalacji do regularnej eksploatacji nastąpi wraz z końcem roku. Całość zadania wraz z finansowym rozliczeniem zakończy się w styczniu 2022 roku. Inwestycja pozwoli nie tylko zaoszczędzić, ale przede wszystkim znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jak wynika z obliczeń, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie wynosił ponad 52 tys. ton rocznie.

„To bardzo korzystne zadanie zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Produkcja prądu w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej sprawi, że nasza spółka stanie się elektrociepłownią. Znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla pozwoli nie tylko poprawić jakość powietrza nad Skierniewicami, ale także zmniejszyć zakup kosztownych praw do emisji” – podsumowuje Mateusz Jarczyński, prezes ciepłowni.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 35,5 mln złotych. Energetyka Cieplna na wykonanie zadania pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 15 mln złotych.

Źródło: UM Skierniewice
Fot. EC Skierniewice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *