PROGRAM BEZZWROTNYCH DOFINANSOWAŃ LPEC

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej proponuje dopłaty do wymiany sposobu ogrzewania Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC skierowany jest do właścicieli budynków, którzy planują wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na bardziej efektywne.

Dopłaty są niezależne od wszystkich pozostałych programów dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych, co oznacza że mogą z nich skorzystać właściciele nieruchomości, którzy planują aplikować o środki np. z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub z Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie z LPEC S.A. dotyczy wszystkich starych źródeł ogrzewania (również kotłów na paliwo gazowe).

Wartość dofinansowania obliczana jest indywidualnie: zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości i z Regulaminem Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. na rok 2023

Organizator informuje, że dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy bezzwrotnego dofinansowania stanowi dla Beneficjenta przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który w świetle art. 20 ust. 1 w zw. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychodem zaliczanym do z innych źródeł przychodów. Przychód ten podlega opodatkowaniu w rozliczeniu rocznym Beneficjenta (podatnika).

Jednocześnie Organizator informuje, że po zakończeniu roku podatkowego sporządzi oraz przekaże dla Beneficjenta oraz dla właściwego organu podatkowego informacje podatkową PIT-11.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *