PROGRAM DEKARBONIZACJI SET_HEAT WYSTARTOWAŁ W OPOLU

3 października w Opolu spotkali się konsorcjanci projektu SET_HEAT. Gospodarzem spotkania była Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która jest jedyną polską spółką ciepłowniczą zakwalifikowaną do udziału w unijnym programie, który ma na celu prace projektowe na rzecz szeroko pojętej dekarbonizacji miejskich systemów ciepłowniczych.

Realizacja programu opiera się na międzynarodowej współpracy naukowo – branżowej, dzięki której powstaną konkretne plany inwestycyjne związane z dekarbonizacją systemów ciepłowniczych i produkcją „zielonego” ciepła. 

– Głównym założeniem projektu jest zmiana sposobu myślenia w oparciu o entuzjazm jaki nam towarzyszy – mówi dr hab. inż. Jacek Kalina Profesor Politechniki Śląskiej Kierownik Konsorcjum Projektowego SET_HEAT- najważniejsza sprawa to mobilizacja wokół transformacji energetycznej, bo jej obecne tempo nie zadowala nikogo. Dlatego też dobrze, że pracować będziemy w grupie państw, które mają podobne problemy. 

Konsorcjum badawcze złożone jest z 12 partnerów. Z Polski są to obok ECO: Politechnika Śląska (lider projektu), Politechnika Opolska i firma Kelvin. Pozostałymi partnerami konsorcjum są jednostki naukowe i firmy z branży ciepłowniczej z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy. 

Wśród zadań, z którymi mierzyć się będą uczestnicy projektu są m.in.: identyfikacja potencjału OZE, techniczne analizy rekonfiguracyjne, opracowanie studium wykonalności czy inżynieria finansowa konkretnych projektów.

Na realizację zadania konsorcjum otrzymało rekordową kwotę 1,5 mln EUR z programu unijnego LIFE.

Opracowywanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, umożliwiających przemianę  tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED, która odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku rozpoczyna się właśnie dziś i ma się zakończyć w ciągu 3 lat.

Wypracowane rozwiązania będą stanowić swego rodzaju wademekum transformacji energetycznej dla wszystkich przedsiębiorstw ciepłowniczych, które dziś wykorzystują węgiel.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele gospodarzy – Grupy Kapitałowej ECO, uczestników programu, władz Miasta Opola oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

– Będziemy mocno kibicować temu przedsięwzięciu, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie – mówi Małgorzata Stelnicka Wiceprezydent Opola – współpraca nauki i biznesu to inicjatywa bardzo w Opolu oczekiwana i ma pełne wsparcie władz samorządowych. 

– Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych przy utrzymaniu konkurencyjności ciepła systemowego to ogromnie ważna kwestia dla całej branży ciepłowniczej w Polsce – mówi Jacek Szymczak Prezes IGCP – przyspieszenie transformacji oznacza racjonalizację kosztów przedsiębiorstw, a nie da się przeprowadzić tak skomplikowanego i wielowątkowego procesu jakim jest transformacja energetyczne bez współpracy ze światem nauki.  

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) reprezentowana przez Jacka Szymczaka Prezesa IGCP zadeklarowała w czasie dzisiejszego spotkania wsparcie w zakresie rozpowszechniania informacji o projekcie w środowisku branżowym ciepłownictwa w Polsce za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, a także w ramach organizowanych przez IGCP wydarzeń. Jednocześnie, IGCP zadeklarowała również chęć dołączenia do Komitetu Doradczego projektu (Advisory Board) oraz uczestniczenia w cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Konsorcjum w okresie realizacji projektu. 

Stosowny list intencyjny został podpisany pomiędzy zainteresowanym stronami właśnie w czasie spotkania w Opolu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *