PROGRAM PRIORYTETOWY „CIEPŁE MIESZKANIE” W POZNANIU

Miasto Poznań ogłasza, iż z dniem 3 lipca r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1836/U/400/1321/2022 z dnia 06.03.2023 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.

Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

2. działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.,
 • wykonaniu instalacji CWU,
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Więcej: https://www.poznan.pl/mim/wos/news/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie,207823.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *