PROJEKT CIEPŁA GEOTERMALNEGO RUSZA W LEEUWARDEN

W Leeuwarden w Holandii rusza duży projekt ogrzewania geotermalnego realizowany przez konsorcjum z udziałem lokalnej firmy budowlanej i ciepłowniczej, Shell i EBN.

10 maja 2021 r. na obrzeżach Leeuwarden rozpoczną się prace nad dużym projektem geotermalnym, poinformowano w komunikacie. Konsorcjum projektu, Warmte van Leeuwarden, planuje dostarczać zrównoważone ogrzewanie z energii geotermalnej do budynków i domów.

W tym miesiącu trwają prace przygotowujące teren pod budowę, a w lipcu i sierpniu 2021 roku rozpoczną się odwierty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiercenie drugiego odwiertu rozpocznie się w trzecim kwartale 2022 roku. Wcześniej informowaliśmy o tym projekcie.

Bert Wassink, lokalny radny ds. energii i zrównoważonego rozwoju w gminie Leeuwarden z niecierpliwością czeka na ten technologiczny przełom w swojej gminie: „Byłoby wspaniale, gdyby energia geotermalna mogła stać się w Leeuwarden realistyczną alternatywą dla gazu ziemnego w ogrzewaniu naszych domów i firm”.

Daleko pod powierzchnią ziemi, na głębokości około 2700 metrów, znajduje się źródło ciepła. Gorąca woda z tego źródła może być pompowana do góry i doskonale nadaje się do ogrzewania domów i budynków. Nieco dalej, schłodzona woda wraca do ziemi, aby ponownie się ogrzać. Oznacza to 100% odnawialności i niezawodności, ponieważ energia geotermalna nie jest zależna od warunków pogodowych. Projekt Warmte van Leeuwarden rozpoczyna się od wykonania odwiertów w celu ustalenia, czy źródło ciepła jest odpowiednie i możliwe do wykorzystania. Jeśli tak, można rozpocząć budowę sieci cieplnej. Projekt dostarczy ciepło odpowiadające zapotrzebowaniu na ciepło od 6 000 do 8 000 domów.

Wykorzystanie geotermii

Geocombinatie Leeuwarden (GCL), konsorcjum złożone z Bouwgroep Dijkstra Draisma, przedsiębiorstwa ciepłowniczego Ennatuurlijk, Shell i Energie Beheer Netherlands (EBN) wkrótce rozpocznie prace nad wykorzystaniem tych odnawialnych źródeł ciepła, które mają zostać podłączone do nowej sieci ciepłowniczej. Ivar Nijenhuis, dyrektor GCL, powiedział: “Geocombination Leeuwarden i Ennatuurlijk rozwijają jednocześnie źródło geotermalne i nową sieć ciepłowniczą w środowisku zabudowanym. Jestem bardzo dumny, że udziałowcy Geocombinatie Leeuwarden zdecydowali się teraz na realizację tego projektu”.

Energia geotermalna jako istotne ogniwo w transformacji cieplnej w środowisku zabudowanym

W Holandii, energia geotermalna jest już wykorzystywana w ogrodnictwie szklarniowym, ale jeszcze nie na dużą skalę w środowisku zabudowanym. Wykorzystanie energii geotermalnej jest istotnym ogniwem w uczynieniu środowiska zabudowanego bardziej zrównoważonym. Potencjalnie energia geotermalna mogłaby zaspokoić około 26% całkowitego zapotrzebowania na ciepło wszystkich domów i budynków, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z badań nad energią geotermalną przeprowadzonych przez EBN. Członek Rady Wassink van Leeuwarden popiera konieczność wykorzystania energii geotermalnej w budynkach: „Razem stoimy przed wielkim wyzwaniem. Do 2050 roku Holandia musi być wolna od gazu ziemnego. W tym celu musimy poszukać alternatywnych, zrównoważonych źródeł ciepła. Energia geotermalna jest takim zrównoważonym źródłem ciepła”.

Przykład dla kolejnych projektów z zakresu energii geotermalnej

Esther Pijs, dyrektor działu Heat & Subsurface w Ministerstwie Gospodarki i Klimatu, zachęca zatem do tego typu projektów: “Energia geotermalna w połączeniu z sieciami cieplnymi może wnieść istotny wkład w transformację cieplną w Holandii, zwłaszcza w środowisku zabudowanym. Uczynienie środowiska zabudowanego bardziej zrównoważonym jest złożone, dlatego też przykładowe projekty, takie jak Warmte van Leeuwarden, mają kluczowe znaczenie. Ucząc się z projektów takich jak te, możemy przyspieszyć rozwój energii geotermalnej w środowisku zabudowanym”.

Rozpoczynają się prace

Budowa wiertni rozpocznie się 10 maja. Potrwa to dwa miesiące. Pierwsze próbne wiercenie rozpocznie się latem. „Bardzo czekam na wyniki tego pierwszego wiercenia”, mówi Ivar Nijenhuis z GCL. “To pokaże we wrześniu, czy podłoże jest wystarczająco dobre, aby kontynuować budowę sieci cieplnej, budowę ciepłowni i wiercenie drugiego odwiertu, tak abyśmy mogli zacząć dostarczać zrównoważone ciepło do Leeuwarden w 2023 roku!”.

Podłączenie do nowej sieci cieplnej

Oczywiście, to przedsiębiorstwo ciepłownicze zainstaluje sieć cieplną i połączy ją z fryzyjskim źródłem geotermalnym. „Do czasu pierwszych odwiertów jest to ekscytujące” – mówi Ernst Japikse, dyrektor Ennatuurlijk. „Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, energia geotermalna będzie wkrótce wykorzystywana na dużą skalę w Leeuwarden do ogrzewania domów i firm”. Źródło i sieć cieplna, która zostanie zainstalowana, będą stanowić ważne dwa elementy. Bez źródła nie ma zrównoważonego ogrzewania w domu, ale nie ma go również bez sieci cieplnej. Ten projekt pomoże nam w coraz większym stopniu wykorzystywać energię geotermalną jako źródło. Dla istniejących, ale także dla nowych sieci. Robimy to po raz pierwszy tutaj, w Leeuwarden. To ważny kamień milowy dla Ennatuurlijk, ale także dla zwiększenia wykorzystania energii geotermalnej w Holandii.”

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *