PROJEKT OGRZEWANIA GEOTERMALNEGO W NIEMIECKIM GRAFELFING

Po zakończeniu odwiertów rozpoznawczych trwają przygotowania do wiercenia i budowy geotermalnego projektu grzewczego Gräfelfing w Bawarii w Niemczech.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do planowanego projektu ogrzewania geotermalnego w Gräfelfing w Bawarii. Po zakończeniu wiercenia otworu badawczego, przygotowywany jest teren pod wiercenie, które planowane jest na 3 kwartał 2024 roku.

Podczas pierwszego wiercenia rozpoznawczego pobrano próbki gleby w celu dokładnego określenia głębokości występowania wód gruntowych oraz innych właściwości geofizycznych terenu. Informacje te są niezbędne do ochrony zasobów wód podziemnych znajdujących się blisko powierzchni podczas właściwych prac wiertniczych. Wiercenie rozpoznawcze zostało wykonane w listopadzie 2022 przez firmę Baugrund Süd GmbH.

Miejsce wiercenia dla projektu geotermalnego znajduje się na terenie wybiegu klubu jeździeckiego pomiędzy ulicą Würmtalstraße a Neurieder Weg. Rozpoczęcie przygotowania miejsca wiercenia planowane jest na koniec 2023 lub początek 2024 roku. Wiercenie ma nastąpić do 3 kwartału 2024 roku. Jednocześnie z układaniem sieci ciepłowniczej i budową centrum ciepłowniczego.

W tym roku planowany jest również remont jezdni na wschodniej Bahnhofstraße oraz na Straße Am Kirchenholzl, gdzie będą układane rury ciepłownicze. Właściciele nieruchomości na tych terenach są zachęcani do wyrażenia chęci przyłączenia się do geotermalnej sieci ciepłowniczej. Wszyscy pozostali właściciele mogą zostać wpisani na listę rezerwową. Władze lokalne twierdzą, że te oświadczenia woli są kluczowe dla określenia opłacalności projektu.

Źródło: Süddeutsche Zeitung

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *