PROMOTORZY CZYSTEJ ENERGII WYBRANI

Za nami tegoroczna edycja Konkursu Promotor Czystej Energi. Nagrody przyznano w dwóch dziedzinach: „Inwestycja” oraz „Kampania edukacyjno-informacyjna”. W pierwszej kategorii główną nagrodę zdobyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a w drugiej Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Już od blisko 20 lat, podczas Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, które realizują jedno z następujących założeń: redukcja zużycia energii, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Tegorocznym Partnerem Konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który zapewnił nagrody finansowe dla laureatów.

Działania inwestycyjne PEC Gniezno od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowanych systemów oraz na poprawie efektywności wytwarzania ciepła systemowego. Firma dąży do ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego, jak i wdrażanie technologii produkcji ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) – wskazuje portalkomunalny.pl

To właśnie te aspekty okazały się decydujące podczas procesu wyłaniania zwycięzcy.

W odniesieniu do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskiej portal wskazuje, że IGCP ,,wspiera przedsiębiorstwa ciepłownicze w ich długofalowych planach, a także dba o integrację wytwórców i dostawców ciepła systemowego. Izba zrzesza ponad 240 członków o różnej wielkości i strukturze. Są to przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100 tys. GJ do powyżej 40 mln GJ rocznie.”

,,Głównym celem działalności Izby jest budowanie standardów ciepłownictwa poprzez m.in. projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców, określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej oraz budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi” – dodaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *