PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W AUGUSTOWIE

Projekt modernizacji sieci cieplnych MPEC “GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie zostanie wsparty przez NFOŚiGW dotacją i pożyczką ze środków krajowych. Blisko 2,6 mln zł udzielone z zasobu programu „Ciepłownictwo Powiatowe – II nabór” pozwoli na wymianę istniejących sieci cieplnych na preizolowane w technologii TWIN.

Modernizacja sieci pomoże zmniejszyć nie tylko zużycie energii pierwotnej, ale również dotychczasową emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów. Natomiast nowoczesny system alarmowy, w który wyposażone będą nowe rurociągi umożliwi ciągłą kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych sieci.

Przebudowa i modernizacja instalacji cieplnej podyktowana jest koniecznością zwiększenia średnic istniejących sieci w związku z planowanym podłączeniem nowych odbiorców oraz budową nowych odcinków sieci cieplnej dla zasilenia powstającego w Augustowie osiedla „ROSSA PARK II”. Plan osiedla zakłada budowę 15 budynków mieszkalnych oraz dwóch usługowych.

Dzięki realizowanym przez „GIGA” Augustów inwestycjom, Ciepłownia Miejska zasilać będzie podstawowo podłączane obszary zielonym ciepłem pochodzącym z budowanego (również przy wsparciu NFOŚiGW ze środków POIiŚ – poddziałania 1.1.1.) kotła opalanego biomasą mocy 8MW. Wraz z oddaniem pod koniec br. do eksploatacji tej jednostki system ciepłowniczy Augustowa osiągnie status efektywnego energetycznie.

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych pozwoli na redukcję emisji CO2 oraz zaoszczędzenie energii pierwotnej poprzez ograniczenie strat przesyłu ciepła. Wpłynie to dodatkowo na zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana obustronnie w sierpniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *