PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W POLICACH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przeprowadzi inwestycję pn. Zmniejszenie emisyjności oraz poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych na terenie Polic. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli dofinansowania w wysokości ponad 7 mln zł.

Projekt umożliwi modernizację oraz wymianę wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych na sieci w technologii preizolowanej. Jego zakres rzeczowy obejmie wymianę arterii ciepłowniczej naziemnej na podziemną preizolowaną na ul. Tanowskiej – Grota Roweckiego. Zaplanowano także budowę dwóch nowych  rurociągów cieplnych preizolowanych ułożonych w ziemi nad istniejącymi, kanałowymi na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Grzybowej i Mieszka I – w Policach. Długość zmodernizowanych nitek cieplnych sięgnie w sumie 2,27 km.

Zainstalowanie rurociągów preizolowanych poprawi stan techniczny sieci. Pozwoli to m.in. zmniejszyć straty ciepła generowane w procesie przesyłu – aż o 73%, a także zapewni stabilne dostawy ciepła.

Konsekwencją ograniczenia strat będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej – o 9 210,65 GJ/rok, oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery  o 147,28 tony/rok.

Policki PEC S.A. jest w 100 % własnością Gminy Police. Zasila w energię cieplną ponad 8 tys. mieszkań zamieszkałych przez ok. 27 tys. osób. Koordynowany przez spółkę lokalny kompleks grzewczy posiada status Efektywnego Energetycznie Systemu Ciepłowniczego.

Umowę o dofinasowanie przedsięwzięcia podpisali 21 kwietnia br. w Warszawie wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski oraz prezes Zarządu PEC S.A. w Policach Cezary Arciszewski.

Środki na realizację ww. zadań to dotacja w wys. blisko 3,2 mln zł oraz ok. 3,9 mln zł pożyczki (z programu NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe – II nabór).

Cały projekt polickiego PEC będzie kosztować ok. 8,7 mln zł. Zostanie ukończony we wrześniu 2024 r.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *