PRZESZŁO TYSIĄC KONTROLI WYMIANY „KOPCIUCHÓW”

1032 kontrole źródeł ogrzewania przeprowadzili w styczniu rybniccy strażnicy miejscy. Wystawiono liczne mandaty i pouczenia.

Od początku roku w województwie śląskim  obowiązuje uchwała antysmogowa, nakładająca na mieszkańców obowiązek wymiany kotła węglowego, użytkowanego dłużej niż 10 lat. Rybnicka Straż Miejska prowadzi sukcesywne kontrole sprawdzające, jak mieszkańcy wywiązują się z tego obowiązku.

W sumie, w styczniu w Rybniku przeprowadzone zostały 1032 takie kontrole. Ich efektem są 22 mandaty, 72 pouczenia i 5 wniosków do sądu.

Mandaty w wysokości  500 zł strażnicy wystawiają są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.

Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca). W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

Wnioski do sądu składane są w  sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie zamierza zmienić sposobu ogrzewania swojego domu, świadomie nadal  trując innych. W tej sytuacji to sąd rozstrzygnie o wysokości kary. Maksymalnie może to być 5 tys. zł.

W minionym, ostatnim tygodniu stycznia strażnicy przeprowadzili 283 kontrole – w ich efekcie zostało nałożonych 7 mandatów. Udzielono też 15 pouczeń. Skierowano 3 wnioski do sądu.

Źródło: Rybnik.eu

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *