PRZEZ ROK ZNIKNĘŁO PONAD 500 „KOPCIUCHÓW”

Rok 2020 był w Tarnowie rekordowym pod względem liczby likwidacji palenisk na paliwo stałe. – „Pozbyliśmy się z miasta około 500 „kopciuchów” – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Na około 500 wymienionych pieców, głównie węglowych, 412 wymieniono dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu Tarnowa, około 20 w ramach programu „Czyste powietrze”, kilkadziesiąt pieców mogło zniknąć poprzez przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz indywidualne działania mieszkańców.

„W roku ubiegłym znacznie wzrosło zainteresowanie mieszkańców zmianą ogrzewania na ekologiczne” – podkreśla Marek Kaczanowski. – „Myślę, że w dużej mierze skłania ich do tego przykład tych, którzy już skorzystali z pomocy i zmienili ogrzewanie na nieuciążliwe dla środowiska. Okazuje się, że ekologiczne ogrzewanie nie musi być droższe od tradycyjnego, węglowego, zwłaszcza jeżeli mamy właściwie ocieplony dom, a korzyści są dwustronne: dla mieszkańców i dla środowiska. Również duże jest zainteresowanie instalacją odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych, które miasto dofinansowuje do kwoty 6 tys. zł. W ostatnich latach spada natomiast liczba mieszkańców chcących zamontować panele słoneczne do ogrzewania wody” – dodaje dyrektor.

Łącznie od 2005 r. do 2020 r. z dofinansowania miasta do zmiany systemu ogrzewania (w tym RPO, PONE WFOŚiGW) skorzystało 1259 osób, co poskutkowało likwidacją 1838 palenisk węglowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 8 mln 585 tys. zł.

W latach 2011-2020 r. z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 181 osób. Miasto dofinansowało budowę 723,55 m kw.powierzchni paneli słonecznych na łączną kwotę 717 tys. 633 zł.

Od 2019 r. miasto przekazuje również dotację do ogniw fotowoltaicznych. Z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 90 osób, samorząd dofinansował budowę paneli fotowoltaicznych o mocy 415,085 kW na łączną kwotę 522 tys. 450zł.
Do końca roku 2020 r. rozliczono zakup i montaż 584 źródeł ciepła (21 podłączeń do sieci ciepłowniczej i 563 kotłów gazowych) za ponad 7 mln zł. Wraz inwestycjami będącymi w trakcie realizacji zaangażowane łączne wydatki na ten cel wynoszą blisko 7,5 mln zł.

Działania miasta i mieszkańców skutkują systematyczną poprawą jakości powietrza w Tarnowie. Według jeszcze niepełnych ubiegłorocznych danych ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ, zmniejszyło się średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych, spada stężenie groźnego benzo(a)pirenu, a także systematycznie maleje przekraczanie dobowych norm pyłu PM10 – na stacji pomiarowej przy ul. Bitwy o Wał Pomorski wyniosło 18 i jest znacznie niższe od dopuszczalnych 35, na stacji przy ul. Sitki wyniosło 45 – najmniej w ostatnich kilkunastu latach.

„Niestety w tym roku kończymy unijny program pomocowy RPO 4.4.2, który charakteryzował się bardzo korzystnym dofinansowaniem, nawet do 14 tys. zł, i na razie nie znajdujemy podobnego” – ubolewa dyrektor Kaczanowski. – „W 2021 r. jesteśmy zobowiązani do współdziałania z WFOŚiGW w Krakowie przy realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” po podpisaniu stosownego porozumienia będziemy informować mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy w ramach tego programu i o tym, gdzie będzie można uzyskać dofinansowanie również na termomodernizację budynku czy zainstalowanie pompy ciepła”.

Źródło: UM Tarnów
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *