REMONTY I MODERNIZACJE W ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC BYDGOSZCZ II

Okres letni w elektrociepłowniach to czas intensywnych działań w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji produkcyjnych. Ich celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego całej infrastruktury, tak aby zapewnić bezawaryjną pracę i ciągłość produkcji. Bydgoska elektrociepłownia właśnie zakończyła coroczną kampanię remontową i jest przygotowana do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. 

Druga połowa czerwca br. dla Elektrociepłowni Bydgoszcz II przy ulicy Energetycznej była czasem intensywnych prac remontowych. W elektrociepłowni zostały wyłączone urządzenia podstawowe i miał miejsce tzw. postój całkowity. Okres ten w przypadku wielu urządzeń jest jedyną okazją do wykonania przeglądów, testów i napraw, niezbędnych do właściwej pracy instalacji podczas sezonu jesienno-zimowego. Tegoroczny postój rozpoczął się w piątek 17 czerwca wyłączeniem turbiny TG-5 oraz TG-2 i wygaszeniem kotła parowego OP 230 nr 4. Zaprzestano również podawania pary technologicznej o ciśnieniu 1,0 MPa do odbiorców w ramach zawartych umów. 

W poniedziałek 20 czerwca br. ekipy remontowe przystąpiły do przeglądu i remontów urządzeń wyłączonych z ruchu. W ramach kampanii remontowej zostały wykonane prace modernizacyjne na kolektorach parowych, układach wody sieciowej, układach wody chłodzącej, a także w wyznaczonych rozdzielniach elektrycznych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

– W Elektrociepłowni Bydgoszcz regularnie prowadzimy prace remontowe, modernizacyjne i odtworzeniowe w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń. Wszystkie te działania mają jeden cel – gwarancję ciągłości produkcji ciepła i energii elektrycznej – powiedział Błażej Najdowski, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy.

Na czas postoju całkowitego Elektrociepłowni Bydgoszcz II wynikającego z konieczności wykonania remontów została uruchomiona Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana przy bydgoskich Jachcicach. Dzięki temu zapewniono ciągłość produkcji, a mieszkańcy Bydgoszczy do swoich domów i mieszkań otrzymywali ciepłą wodę użytkową.

Prace remontowe zakończyły się w minioną niedzielę 26 czerwca. Ponowne uruchomienie Elektrociepłowni Bydgoszcz II odbyło się planowo, a od poniedziałkowego popołudnia dostarcza ona ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *