ROLA ELEKTRYFIKACJI CIEPŁOWNICTWA W OSIĄGANIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ SEKTORA

Ciepłownictwo w Polsce wymaga modernizacji. Rośnie presja na poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wymusi technologiczną rewolucję w sektorze – dziś nieefektywnym, opierającym się głównie na spalaniu węgla. Na świecie ciepłownictwo wyraźnie zwraca się ku elektryfikacji, szczególnie szybko rośnie wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków. W Polsce jesteśmy dopiero u progu zainteresowania tą technologią. Jaką rolę na drodze do neutralności klimatycznej może odegrać elektryfikacja ciepłownictwa?

Korzyści płynących z elektryfikacji ciepłownictwa jest wiele:

  • Dla sieci OSP/OSD – zarządzanie ograniczeniami, regulacja napięcia, ograniczenia CAPEX.
  • Dla odbiorcy – niższe koszty ogrzewania dzięki elastycznym taryfom na energię elektryczną.
  • Wzrost OZE w KSE – elastyczne bilansowanie zmian mocy w KSE.

Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii, mówił: „W pierwszej kolejności należy wykorzystać́ energię elektryczną do napędu pomp ciepła, a przypadku braku zapotrzebowania na ciepło należy energię zmagazynować́ w akumulatorze ciepła. Pozostałe nadwyżki energii należy przeznaczyć́ na produkcję zielonego wodoru do wykorzystania w przemyśle, ciężkim transporcie i elektrociepłowniach systemowych”.

Środki potrzebne na finansowanie elektryfikacji mają pochodzić z UE. Przy budżecie UE na lata 2021-2027, który opiewa na 1,8 bln euro, minimum 30 % tej kwoty ma zostać przeznaczona na klimat. Udział źródeł ciepła zasilanych e. e. będzie się̨ zwiększał, a zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, zatem niezbędne jest pochylenie się państwa nad tą kwestią.

Na pytanie jakie działania muszą podejmować szczególnie małe przedsiębiorstwa na drodze do zielonej transformacji odpowiedział wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Bogusław Regulski:

„Nie ma znaczenia czy przedsiębiorstwo jest małe, duże, czy przedsiębiorstwo jest średnie, jeśli transformacja wymaga inicjatyw inwestycyjnych, to pieniądze potrzebne są wszędzie. W przypadku jednak podmiotów małych i średnich nie ma raczej wizji transformacji, gdyż ciężko im wywrzeć presję na ośrodki zarządzające. Dzisiaj jesteśmy trochę takim zbiegów okoliczności – politycznych, ekonomicznych, społecznych. Każdy z tych podmiotów musi zagwarantować sobie pewne minimum ekonomiczne, które zagwarantuje mu stabilizację finansową w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego próbujemy razem z Ministerstwem Klimatu staramy się wspólnie tworzyć narzędzia, które pomogą tym najmniejszym przedsiębiorstwom odnaleźć się w bieżącej sytuacji i odbudować swoją pozycję na rynku”.

Źródło: Opracowanie własne, Forum Energii
Fot. Pixabay

  1. Już okazuje się, ze PSE nie jest w stanie zagwarantować gazu, ze względu na ograniczone możliwości sieci. Za chwilę okaże się , że energetyka nie będzie w stanie odebrać wyprodukowane energii, ze względu na możliwości sieci przesyłowych. Taka nasza rzeczywistość. Jak można coś zaplanować?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *