ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM GEOTERMALNYM HEBBURN MINEWATER

Opuszczona kopalnia węgla jest ponownie wykorzystywana jako źródło energii geotermalnej, która będzie ogrzewać budynki należące do rady miasta w South Tyneside.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w celu przeprowadzenia wstępnych testów projektu Hebburn Minewater, który będzie czerpał energię geotermalną z opuszczonych, zalanych kopalni na terenie byłej Hebburn Colliery, aby ogrzać budynki, w tym wieżowiec mieszkalny.

Dunelm Geotechnical and Environmental Ltd. wykona teraz dwa odwierty w celu wydobycia wody z kopalni, a testy potwierdzą, czy program jest w pełni opłacalny. Prace wiertnicze i budowa studni potrwają prawdopodobnie do jesieni.

W oświadczeniu, Cllr Tracey Dixon, lider South Tyneside Council, powiedział: „Oczekuje się, że program Minewater przyniesie redukcję emisji dwutlenku węgla o 319 ton rocznie, co w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji naszych ambicji dotyczących neutralności węglowej do 2030 roku. Pomoże nam to również poprawić wydajność energetyczną domów ubogich w paliwa, ponieważ będzie wykorzystywana do ogrzewania jednego z wieżowców mieszkalnych w mieście. To fantastyczne, że dziedzictwo przemysłowe miasta zostanie wykorzystane w przyszłej walce ze zmianami klimatu, a stare kopalnie ponownie będą produkować energię, choć w innej formie”.

Woda będzie pozyskiwana poprzez wiercenie pionowych otworów wiertniczych na głębokość 300-400 m w zalanych kopalniach węgla pod ziemią. Pompa ciepła ze źródłem wodnym będzie następnie pozyskiwać ciepło z wody kopalnianej, zanim zostanie ona sprężona do znacznie wyższej temperatury.

Ciepło to będzie następnie dostarczane do centrum energetycznego znajdującego się nad ziemią, a następnie rozprowadzane nową siecią rur do budynków w centrum miasta. Do zasilania systemu wykorzystywana będzie energia elektryczna wytwarzana lokalnie za pomocą paneli słonecznych i agregatu kogeneracyjnego.

Projekt, który uzyskał ponad 3,9 mln funtów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest realizowany we współpracy z Coal Authority i Durham University.

Źródło: The Engineer
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *