ROZPOCZYNAMY CIEPŁĄ ZMIANĘ Z NFOŚIGW

Ze względu na panujący stan epidemiologiczny w kraju, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 29 września br. oraz w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu w 30 września 2020r. została podpisana umowa, na mocy której ZEC Sp. z o.o. w Wałczu, otrzyma 1104 tys. zł netto dofinansowania na modernizację kotłowni KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu z Programu Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż. Inwestycja wałeckiej spółki ciepłowniczej przyniesie efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym zmniejszenie emisji SO2o 29,9 ton/ rok oraz pyłów o 3,607 ton/rok.

Prośrodowiskowy projekt ZEC Sp. z o.o. pn. „Dostosowanie do standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie MCP kotłów typu WR na terenie kotłowni rejonowej KR-3 w Wałczu” obejmie dostosowanie instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 i WR-10 nr 2 w kotłowni rejonowej KR-3 do standardów emisyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2018 poz.680) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r., w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Realizacja inwestycji zakończy się w 2023r. i przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a w konsekwencji podniesie nam jakość życia.

Inwestycja ZEC Sp. z o.o. w Wałczu znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, w ramach programu pilotażowego Ciepłownictwo Powiatowe-pilotaż. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3 680 000,00 zł netto. Kwota Pożyczki do 2 576 000,00 zł , kwota dofinansowania do 1 104 000,00 zł, kwota umorzenia do 6% wartości pożyczki.

Wszyscy wiemy, że przed sektorem ciepłowniczym stoją duże wyzwania, dlatego już od roku prowadziliśmy rozmowy z Burmistrzem miasta Wałcza, podczas których omawiano różne koncepcje dalszej modernizacji wałeckiego systemu ciepłowniczego, która pozwoli na rozwijanie nowoczesnych i przyjaznych technologii dla środowiska. Wspólnie podjęto decyzję o pełnej gazyfikacji kotłowni KR-2 położonej na Dolnym Mieście.

W wyniku tych rozmów w Spółce podjęto działania mające na celu złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. W dniu 23 września 2020r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na realizację zadania pn. „Modernizacja Kotłowni Rejonowej KR-2 położonej przy ul. Gen. W. Andersa 10 w Wałczu służąca poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery”. Wniosek ten będzie oceniany wg nowych zasad dofinansowania, które wyniosą do 50% nakładów całkowitych i kwalifikowanych zadania. Wartość inwestycji wyniesie około 7 661 340 zł netto, kwalifikowana 7 588 340 zł, z czego do 50% stanowić będzie dotacja (3 794 170 zł) i do 50% pożyczka. Realizacja tego przedsięwzięcia jest planowana na rok 2022r.

Źródło: ZEC Wałcz
Fot. ZEC Wałcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *