ROZWÓJ GEOTERMII W BERLINIE?

Planowany odwiert badawczy w ramach projektu GeoFern GFZ Poczdam ma na celu zbadanie możliwości rozwoju ciepłownictwa geotermalnego.

W ramach projektu GeoFern Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) w Poczdamie, na terenie firmy Blockheizkraftwerkträger- und Betriebsgesellschaft mbH Berlin (BTB) na terenie Adlershof zostanie wkrótce wykonany odwiert badawczy. Celem jest zmniejszenie ryzyka odkrycia wodonośnych magazynów ciepła i określenie zasad planowania efektywnej integracji systemu z berlińską siecią ciepłowniczą.

Zainteresowanie magazynowaniem ciepła w warstwie wodonośnej oraz wykorzystaniem złóż hydrotermalnych w głębi ziemi stale rośnie. Jednak związane z tym ryzyko odkrycia nadal powstrzymuje inwestorów przed komercyjnym rozwojem tych technologii.

Projekt “GeoFern” ma na celu redukcję tego ryzyka i jednocześnie zapewnienie parametrów projektowych dla efektywnej integracji i bezpiecznej eksploatacji systemu w berlińskiej sieci ciepłowniczej.

Za pomocą wierceń i innowacyjnych metod badawczych, takich jak pasywne pomiary sejsmiczne, GFZ ma nadzieję uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie głębszych warstw podpowierzchniowych w pobliżu Berlina, aby móc wypowiedzieć się na temat pojemności i wydajności magazynowania. Ponadto, przy pomocy metod geofizycznych, hydrogeologicznych, geochemicznych i wiertniczych należy rozpoznać i modelować procesy i reakcje zachodzące w podłożu.

Obecnie planowane jest wykonanie pionowo zatopionego otworu badawczego do głębokości ok. 650 m. Równocześnie planuje się wykonanie około 250 m wierceń rdzeniowych w celu dalszych badań naukowych z zastosowaniem tzw. linowego procesu wiercenia rdzeniowego. Docelowymi horyzontami są jurajskie i triasowe formacje skalne.

Oprócz wiedzy zdobytej podczas wierceń poszukiwawczych uwzględniane są również aspekty związane z energią, badania terenowe i laboratoryjne, a także obszerne programy testowe, pomiarowe i próbkowania.

Czas trwania projektu rozpoczął się w lipcu 2019 roku i jest wstępnie ograniczony do czerwca 2022 roku. Od sierpnia bieżącego roku prowadzone są odpowiednie działania przygotowawcze, takie jak analiza warunków podłoża czy budowa placu wiertniczego (założenie rur spągowych, budowa otworu wiertniczego). Niezbędne pozwolenia w zakresie pozwolenia na poszukiwania oraz głównego planu operacyjnego zostały uzyskane od wnioskodawcy w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

W skład zespołu projektowego wchodzą lokalne podmioty z dziedziny nauki, polityki i biznesu, co może znacznie ograniczyć opóźnienia licencyjne i administracyjne. Oprócz zarządzania projektem przez GFZ w Helmholtz Center Potsdam, BTB są również zaangażowane jako partnerzy projektu. Dotacja na realizację projektu została przyznana na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *