RUSZA BUDOWA 2-ÓCH BLOKÓW GAZOWYCH PRZY ELEKTROWNI DOLNA ODRA

„Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra to ważny dzień dla polskiej energetyki. Inwestycja ta pozwoli na transformację energetyczną z uwzględnieniem warunków krajowego miksu energetycznego” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 25 listopada 2021 r., podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tej inwestycji.

Jak zaznaczyła minister Moskwa, nowe bloki parowo-gazowe w Elektrowni Dolna Odra to jedna z najważniejszych inwestycji, służąca realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” i będąca elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

„Bez nowych bloków parowo-gazowych w Elektrowni Dolna Odra nie uda się zrealizować celów PEP2040. Na tę inwestycję czeka 2,5 mln gospodarstw domowych, które będą z niej zaopatrywane w energię elektryczną i ciepło” – powiedziała.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi wygaszane moce węglowe, przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Inwestycja ta stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Nowe jednostki wytwórcze pozwolą też na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Ponadto, nowe bloki będą się charakteryzować wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu oraz planowanych nowych mocy w farmach wiatrowych offshore.

„Inwestycja ta jest niezbędna także dlatego, że konieczne jest bilansowanie systemu energetycznego wraz z rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii” – podkreśliła minister Moskwa.

„Gratulujemy też tempa tej inwestycji. Stan zaawansowania budowy dwóch bloków gazowo-parowych wyprzedza zakładany harmonogram – początek eksploatacji nowych bloków energetycznych planowany jest na IV kw. 2023 r.” – dodała.

W Nowym Czarnowie powstaną dwie jednostki wytwórcze o łącznej mocy blisko 1400 MW, które będą nie tylko najnowocześniejszymi w Polsce, ale także znajdą się w ścisłej czołówce najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie.

Źródło: MKiŚ
Fot. MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *