RUSZYŁA BUDOWA BLOKU GAZOWEGO NA TERENIE ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC W KIELCACH

Rozpoczęły się prace przy budowie układu kogeneracyjnego nowego bloku gazowego elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. Inwestycja ma zostać przekazana do eksploatacji w IV kwartale 2023 r.

Na terenie inwestycji rozpoczęły się pierwsze prace ziemne. Wykonano już wykopy pod fundamenty komina oraz turbozespołu gazowego. Po przygotowaniu podłoża rozpocznie się montaż zbrojenia oraz szalunkowanie pod betonowanie. W wyniku realizacji projektu, w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, powstanie układ kogeneracyjny, składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Wybudowana zostanie także instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania instalacji. Blok gazowy powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do Elektrociepłowni w Kielcach. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Elemont.

– W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach od lat inwestujemy w nowe jednostki. Już od 2008 roku źródłem zielonej energii w elektrociepłowni jest biomasa. Przez ten czas, zarówno mieszkańcy, jak i cały region czerpał z tego korzyści. Dzisiaj realizujemy kolejne projekty, które będą służyć następnym pokoleniom mieszkańców Kielc. Dzięki zastosowaniu miksu paliwowego: biomasy, gazu oraz węgla będziemy dalej zapewniać bezpieczeństwo energetyczne z jednoczesną optymalizacją kosztów produkcji. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości życia w mieście, zgodnie z nowymi wyzwaniami klimatycznymi –powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Dzięki realizacji inwestycji możliwa będzie jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnym procesie kogeneracji. Do odbiorców popłynie zatem ciepło produkowane w sposób niskoemisyjny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i okolicy, a także na zdrowie mieszkańców. Wyprodukowana energia elektryczna zasili natomiast krajowy system elektroenergetyczny zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Kielc.

Jednocześnie na terenie Elektrociepłowni w Kielcach trwa budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MW, na którą składa się zespół pięciu wodnych kotłów gazowych o mocy 32 MWt każdy.  Inwestycja jest już na etapie rozruchów umożliwiających sprawdzenie osiągnięcia założonych w projekcie parametrów technologiczno-produkcyjnych przy jednoczesnym spełnieniu standardów ekologicznych, ekonomicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, z podaniem mediów do instalacji. Planowany termin przekazania kotłowni do eksploatacji to II kwartał 2023 r.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *