RUSZYŁO MULTIMEDIALNE FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH W MIĘDZYZDROJACH

W Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach rozpoczęło się 24. Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tegoroczny tremat wiodący to “Ciepłownictwo istotną częścią Zielonego Ładu”. Forum odbywa się w formule hybrydowej, która oferuje osobisty udział w wydarzeniu, ale także możliwość śledzenia jego przebiegu poprzez specjalną platformę internetową. Obsługę techniczną transmisji on-line konferencji zapewnia firma Abrys.

Organizacja tego typu wydarzenia wymaga zaangażowania olbrzymich sił. IGCP, wspólnie z firmą Abrys, sprawiły, że Forum Ciepłowników Polskich stało się wydarzeniem multimedialnym. Dzięki temu, osoby, które z różnych powodów nie dotarły do Międzyzdrojów, mogą się zarejestrować, a następnie obserwować i słuchać prelekcji, oglądać przeprowadzane przez dziennikarzy “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” wywiady z gośćmi specjalnymi, zadawać pytania prelegentom, czy brać udział w on-linowych ankietach problemowych. Po konferencji stworzone zostanie dla “wirtualnych” uczestników także specjalny materiał wideo z zapisem całości wydarzenia.

Warto również wspomnieć, iż w obecnym, pandemicznym okresie, aby móc zorganizować konferencję w hybrydowej formule, należało spełnić mnóstwo wymogów formalnych, z którymi organizatorzy podobnych przedsięwzięć nie mieli do tej pory do czynienia.

Specjaliści o przyszłości ciepłownictwa

Dziś, w poniedziałek, pierwszy merytoryczny dzień Forum Ciepłowników Polskich. Zaraz po uroczystej inauguracji wręczone zostaną doroczne nagrody branży, czyli „Laury Ciepłownictwa”. Następnie, w sesji poświęconej globalnym problemom, rozmowa dotyczyć będzie regulacji w ciepłownictwie, które narzuca nam Nowy Zielony Ład, czyli nowa europejska strategia dochodzenia do neutralności klimatycznej Starego Kontynentu. Zaraz po niej debata o polityce regulacyjnej ciepłownictwa w Polsce.

Wśród zaproszonych gości i jednocześnie uczestników dyskusji wymienić można m.in. prof. Jerzego Buzka, reprezentującego Parlament Europejski, Karlisa Goldsetina z Komisji Europejskiej, Artura Michalskiego, prezesa NFOŚiGW, doradcę prezydenta RP Pawła Sałka, Piotra Sprzączaka z Ministerstwa Klimatu czy prezesa URE Rafała Gawina.

W drugiej części dnia uczestnicy Forum zapoznają się m.in. ze strategiami polskich firm ciepłowniczych dotyczących dążenia do osiągania „zielonych” celów, ze sposobami na wykorzystanie przez branżę szansy związanej z Nowym Zielonym Ładem, a także pomysłami na skuteczną modernizację polskiego ciepłownictwa do 2030 r.

Nowe technologie i “Morza szum”

Równolegle do FCP trwa Dzień Nowych Technologii. To miejsce, w którym zapoznać można się z praktycznymi realizacjami polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych. Tu poznać można np. zasady funkcjonowania systemów IT wspierających zarządzanie stroną popytową na ciepło systemowe, tajniki wysokosprawnej kogeneracji czy wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do inspekcji energetycznych.

Na koniec dnia organizatorzy przygotowali Wieczór Ciepłowników. W tym roku nosi on nazwę „Morza szum” i uświetni go występ kultowej polskiej grupy „Czerwone Gitary”. Również ten koncert śledzić będą mogli w Internecie zarejestrowani uczestnicy Forum.

Jutro kolejny dzień Forum Ciepłowników Polskich, nad którym patronat sprawują “Przegląd Komunalny” oraz “Energia i Recykling”. Rozmowa będzie wówczas dotyczyć m.in. przyszłości ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w nowym modelu rynku ciepła do 2050 r., wpisującym się w transformację polskiej energetyki i wychodzącym naprzeciw wymaganiom polityki klimatycznej UE czy narzędzi informatycznych wspierających przedsiębiorstwa ciepłownicze w realizacji założeń Nowego Zielonego Ładu.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *