RUSZYŁY PRACE RADY DS. WYTYCZNYCH DLA STRATEGII OPEC

W środę 23 marca br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Rady ds. wytycznych dla strategii OPEC. To nowy organ doradczy, którego celem jest przygotowanie merytorycznego opisu transformacji Spółki tak, by sprostać nadchodzącym wymaganiom rynku energetycznego.  W składzie Rady znaleźli się niezależni eksperci z otoczenia samorządu, świata nauki oraz biznesu, w tym sfery badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i prawnej.

Główne założenia i wyzwania

W obliczu drastycznych zmian klimatycznych, które są niewątpliwe po części efektem działań człowieka, na każdym z nas spoczywa obowiązek zadbania o naszą wspólną planetę. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek, który jest także określony prawem, do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To nie jest łatwe zadanie, ale ten trud muszą wziąć pod uwagę wszyscy: ludzie, przedsiębiorstwa i rządy na całym świecie. Transformacja jest warunkiem koniecznym do tego, byśmy przetrwali jako gatunek, ale to wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi, zmianami legislacyjnymi, dostosowaniem do nowych warunków, zarówno dostawców, jak i odbiorców wszelkich dóbr, a w szczególności energii. Ponadto przed nami ogromne wyzwanie jakim jest dostosowanie technologii do nowych warunków, nowych paliw, magazynowana energii itp. Nasza gospodarka oparta jest na energii pochodzącej głównie z paliw kopalnych. Obecnie jeszcze nie mamy prostej i jasnej odpowiedzi w jaki sposób przejdziemy na OZE. Jest wiele scenariuszy i wiele pomysłów, ale wszystkie są dopiero opracowywane, albo ich wdrożenie jest szacowane na dziesiątki lat.

„Jesteśmy przedsiębiorstwem komunalnym, a naszą misją jest dostarczanie energii cieplnej w sposób bezpieczny i możliwie tani do mieszkańców. Dotychczas było to zadanie polegające głównie na dbałości o sieć ciepłowniczą. Teraz, w obliczu przyspieszających zmian klimatycznych i nowych zagrożeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, zadbanie o bezpieczeństwo dostawy ciepła staje się ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością, która zyskała nowy wymiar. Słysząc o ludziach w Mariupolu, którzy głodują i marzną, odczuwamy potworny żal i smutek, który jednocześnie każe nam przyjąć postawę aktywnie walczących na swoich stanowiskach – stanowiskach służby wobec społeczeństwa jako dostawcy ciepła” – mówi Wojciech Folejewski, Prezes Zarządu OPEC.

Nie ma czasu na czekanie, dlatego Zarząd OPEC postanowił już teraz działać. Powołana Rada ma zadanie przygotować merytoryczne opracowanie strategii OPEC na lata 2023-2035. Dzięki połączonej wiedzy naukowców, samorządowców, przedstawicieli finansów, prawa i ochrony środowiska już niebawem opracowany zostanie dokument pozwalający na pracę nad transformacją przedsiębiorstwa tak, aby zapewnić bezpieczną dostawę energii cieplej dla mieszkańców. Zadaniem Rady będzie zaproponowanie realnych rozwiązań, które pozwolą przejść na czystą energię, z zachowaniem gwarancji dostaw ciepła, w sposób bezpieczny i akceptowalny finansowo.

„Samorządy wraz ze spółkami komunalnymi muszą wziąć na siebie częściową odpowiedzialność za transformację energetyczną. Proces zmian i dostosowania będzie bardzo kosztowny, dlatego wspólnie podjęliśmy działania do racjonalnego przygotowania się, żeby proces transformacji nie wpłynął negatywnie na bezpieczeństwo dostaw i – co równie ważne – na zwiększenie kosztów dostaw ciepła. Samo mówienie o problemie już nie wystarczy, nadszedł czas na konkretne działania. Nie możemy czekać, należy zintensyfikować działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych” – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Członkowie Rady

Powołany zespół składa się głównie z doradców zewnętrznych. To przedstawiciele świata nauki, samorządów, prawa, ochrony środowiska i aktywistów zaangażowanych w przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych.

Pracom Rady przewodniczy Prezes OPEC Wojciech Folejewski, natomiast jej członkami zostali: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Wejherowa, Ryszard Szur, pełnomocnik burmistrza Rumi ds. energetyki, Bartosz Frankowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu, dr inż. Andrzej Rogala z Politechniki Gdańskiej, prof. Adam Cenian z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,  dr Mieczysław Dzierzgowski z Politechniki Warszawskiej, Lucjan Śledź, dyrektor ds. finansów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Łukasz Wielec z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Michał Sznycer, radca prawny z MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy, Piotr Surma, dyrektor rozwoju OPEC Sp. z o.o. oraz goście Rady: r. pr. Emil Rojek, przewodniczący Rady Nadzorczej OPEC i Konrad Klepacki, ekspert  w zarządzaniu projektami z Gdańskiej Fundacji kształcenia Menedżerów.

Pierwsze kroki

Pierwsze spotkanie Rady miało za zadanie inicjować działania, określić ramy czasowe i zadaniowe oraz sprecyzować cele. Podczas spotkania zebrani zapoznali się z obecnym bilansem finansowym Spółki oraz z wcześniej wypracowanymi scenariuszami transformacji OPEC. Przyjęto metodykę pracy, ustalono cele tożsame z polityką Fit for 55, a także wstępny harmonogram strategii, który będzie obejmował 3 okresy. W pierwszym, stosunkowo krótkim, nastąpi przeorganizowanie Spółki tak, by zmiany technologiczne i przyszłe inwestycje mogły zostać w sposób bezpieczny wdrożone. Drugi etap, to realizacja właściwej strategii. Trzeci to już wizja wielowariantowa, która będzie prawdopodobnie ewoluować, wraz ze zmianami na poziomie regionalnymi i państwowym.

Ramy czasowe

Przyjęta strategia w obszarze wszystkich trzech etapów szacowana jest na okres przyszłych 18 lat.

„Obecnie naszym obowiązkiem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Nie tylko ze względu na zmiany klimatyczne. Dzisiaj to już postawa patriotyczna. Ze względu na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, powstało pytanie: Czy możemy dalej korzystać z dostaw surowców energetycznych z kraju agresora? Żeby móc te dostawy ograniczyć koniecznym stało się oszczędzanie energii. To możemy osiągnąć poprzez racjonalne jej wykorzystanie, zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i w przemyśle. Część działań już podjęliśmy, bowiem wprowadzamy możliwie szybko nowe rozwiązania OZE. Prace Rady ds.  wytycznych dla strategii OPEC są wyrazem dalekosiężnego myślenia oraz odpowiedzialności przedsiębiorców, samorządowców i naukowców za społeczeństwo i naszą matkę Ziemię – podsumowuje prof. Adam Cenian z IMP PAN.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni,to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *