SEKTOR ZA WYKORZYSTANIEM ODPADÓW DO PRODUKCJI CIEPŁA

Polscy obywatele produkują rocznie ponad 12 mln ton odpadów, z czego wyłącznie niewielka ilość jest wykorzystywana ponownie. „Palącą” kwestią, przede wszystkich dla samorządów pozostaje kwestia składowania oraz utylizacji.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, stowarzyszenie zrzeszające wytwórców i dystrybutorów ciepła przeprowadzili wśród swoich członków badanie odnoszące się do możliwości budowy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wyniki ww. ankiety jednoznacznie wskazują na spore zainteresowanie technologiami do produkcji ciepła z odpadów.

Z ankiety wynika bezpośrednio, że branża zainteresowana jest zrealizowaniem blisko 70 takich inwestycji. Należy szczególnie podkreślić, że ze względu na regulacje prawne oraz wymogi emisyjne wymagania dla tzw. spalarni odpadów są znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku elektrociepłowni węglowych. Warto także zauważyć, że w Olsztynie oraz Gdańsku rozpoczęto już działania budowlane związane z realizacją inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów.

Jak wskazują eksperci IGCP: „Branża w obliczu zaostrzającej się polityki środowiskowej UE wymaga transformacji i przekształcenia systemów ciepłowniczych w efektywne energetycznie, dlatego przedsiębiorstwa poszukując nowych, bardziej ekologicznych technologii, a także możliwości obniżenia cen ciepła systemowego dla klientów końcowych, rozważają inwestycje w spalarnie, z których ciepło odzyskiwane byłoby na potrzeby sieci ciepłowniczych”.

Źródło: IGCP
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *