SEZON GRZEWCZY W KRAKOWIE – PODSUMOWANIE KONTROLI

2249 kontroli domowych palenisk i instalacji przeprowadzili strażnicy miejscy w minionym sezonie grzewczym. Ujawnili 94 wykroczenia, nałożyli 37 mandatów karnych, przygotowali 41 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 16 osób.

O sukcesywnym spadku zanieczyszczeń w Krakowie świadczy między innymi fakt, iż w zakończonym sezonie grzewczym 800 razy zgłaszano dyżurnym prośby o podjęcie interwencji, natomiast w sezonie 2019/2020 tych zgłoszeń było 2500.

„Mamy dobre efekty związane z wprowadzeniem zakazu stosowania paliw stałych na terenie Krakowa. Był on poprzedzony realizowaną na dużą skalę wymianą przestarzałych kotłów. To już drugi sezon grzewczy, w którym obowiązują nowe przepisy i choć zdarzają się wyjątki, widać, że obecne regulacje w znacznym stopniu są przestrzegane. Podobne zadanie czeka gminy ościenne, które muszą pozbyć się bezklasowych pieców do końca 2022 roku. Dobrej jakości powietrze to nasza wspólna sprawa” – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Źródło: Kraków UM
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *