SIEĆ CIEPŁOWNICZA PRZEJDZIE MODERNIZACJĘ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje się do przewidzianych na 2021 rok inwestycji. Mowa m.in. o przebudowie sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach oraz wymianie izolacji na magistrali napowietrznej. Na realizację zadań spółka pozyskała środki zewnętrzne.

Zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa bezpiecznych dostaw ciepła wymaga od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej szeregu inwestycji związanych z wymianą i przebudową miejskiej sieci ciepłowniczej. Ich realizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

I temu właśnie mają służyć zaplanowane na najbliższe miesiące duże zadania inwestycyjne. Realizacja pierwszego z nich, czyli wymiany izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym kolejnych odcinków magistrali sieci napowietrznej DN700, rozpocznie się w najbliższych tygodniach. Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania Al. Ampere`a z ul. Świętojańską do zjazdu na Wawrzkowiznę. Wszystkie roboty powinny zakończyć się we wrześniu. Inwestycja na odcinku długości 2,5 km kosztować będzie ok. 10,5 mln zł. Jej realizacja możliwa będzie dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pozyskane przez spółkę dofinansowanie sięgać będzie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Ponadto w ramach unijnego dofinansowania w czerwcu PEC planuje wykonać modernizację sieci ciepłowniczej na os. Czaplinieckim (w okolicach bloków 1–4) wraz z likwidacją węzła grupowego, który zostanie zastąpiony czterema węzłami indywidualnymi.

To jednak nie wszystkie plany na ten rok. Ze środków własnych, spółka chce wykonać modernizację sieci w rejonie ul. Dzikiej, Sarniej, Zajęczej. Prace budowlane planowane są na okres sierpień – wrzesień, jednak ich rozpoczęcie uzależnione jest od czasu, w jakim skompletowana zostanie niezbędna dokumentacja projektowa.

Źródło: belchatow.pl
Fot. PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *