SIEMENS ENERGY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ EC W SIECHNICACH

Siemens Energy dostarczy główne elementy wysokosprawnej „wyspy mocy” dla nowej elektrociepłowni GTCC (gas turbine comined cycle) w Siechnicach w Polsce.

Nowa elektrociepłownia gazowa będzie źródłem ciepła dla gminy Siechnice i południowej części Wrocławia. Zakład będzie dostarczał ponad 160 MW ciepła i ok. 180 MW energii elektrycznej, osiągnie sprawność ponad 90%. Jego działalność pozwoli na redukcję 622 000 ton CO2 rocznie poprzez wymianę jednostek opalanych węglem.

Konsorcjum Siemens Energy GmbH (Austria) i Siemens Energy Sp. z o.o. (Polska) podpisało umowę z Polimex Mostostal S.A. na „Zaprojektowanie, produkcję, dostawę, doradztwo techniczne podczas montażu, a także usługę uruchomienia Wyspy Energetycznej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” wraz z programem długoterminowego serwisu turbin gazowych.

Siemens Energy dostarczy główne elementy wysokosprawnej „wyspy energetycznej” do nowej elektrociepłowni miejskiej GTCC w Siechnicach na terenie Wrocławia, należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (spółka należąca do PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGE). Jak podkreśla Grzegorz Należyty, Dyrektor Generalny Siemens Polska: ,,nowa instalacja GTCC o łącznej mocy 180 MWe i 160 MWt będzie źródłem ciepła dla gminy Siechnice i południowej części Wrocławia w Polsce. Zastąpi ona starą instalację węglową. Zmiana paliwa na gaz oraz wysoka ponad 90% sprawność całkowita zakładu, przyczynią się do znacznej redukcji CO2 na przewidywanym poziomie 622 000 t CO2/rocznie. Projekt ten diametralnie wpłynie na poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców. Cieszymy się ze współpracy w tym projekcie z takim partnerem, jakim jest Polimex Mostostal. Wspólne przyczyniamy się transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku niskoemisyjnym’’.

Siemens Energy będzie również odpowiedzialny za wsparcie podczas montażu turbin, uruchomienie instalacji GTCC oraz program długoterminowego serwisu turbin gazowych.

Zakład rozpocznie działalność komercyjną w II kwartale 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *