ŚLĄSKIE: 3 MLN ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ STRAŻACKICH REMIZ

3 mln zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie.

“W ubiegłym roku ogłosiliśmy ten konkurs po raz pierwszy, pilotażowo – w ramach programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Okazało się, że zainteresowanie jest spore. Dlatego kontynuujemy go również i w tym roku” – wyjaśnił prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wpłynęło w sumie 16 wniosków, z których 10 przeszło pozytywną weryfikację – na wsparcie termomodernizacji strażackich remiz w województwie śląskim przeznaczono ponad 425 tys. zł. W tym roku szansę na wsparcie mają kolejne jednostki OSP.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu “Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2021 roku. Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30.000 zł,
  2. w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100.000 zł.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  • 1 runda: od 15.03.2021 r. do 30.04.2021 roku,
  • 2 runda: od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.,
  • 3 runda: od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 2.000.000 zł.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *