SŁOWEŃSKIE FIRMY BUDUJĄ ZAKŁAD GEOTERMALNY NA OPUSZCZONYM ODWIERCIE NAFTOWYM

Słoweńskie firmy Dravske Elektrarne Maribor (DEM), Petrol i Nafta Lendava poczyniły ważny krok w kierunku realizacji swojego przedsięwzięcia – pierwszej pilotażowej elektrowni geotermalnej w Słowenii, wykorzystującej innowacyjną technologię.

Dravske Elektrarne Maribor, część przedsiębiorstwa energetycznego Holding Slovenske Elektrarne (HSE), otrzymała od gminy Lendava pozwolenie na budowę elektrowni geotermalnej na odwiercie Pg-8, która posłuży jako projekt demonstracyjny dobrych praktyk i zwiększy wykorzystanie energii geotermalnej w Słowenii.

W kraju tym nie ma obecnie żadnych elektrowni geotermalnych. W lutym 2021 roku DEM, Petrol i Nafta Lendava podpisały list intencyjny w sprawie realizacji projektu, który zakłada wykorzystanie energii geotermalnej z opuszczonych odwiertów gazu i ropy naftowej.

W projekcie pilotażowym zostanie wykorzystany potencjał energii geotermalnej z istniejącego suchego, nieproduktywnego odwiertu.

W projekcie badawczo-pilotażowym w gminie Čentiba wykorzystany zostanie potencjał energii geotermalnej istniejącego suchego, nieproduktywnego odwiertu o głębokości 3000 metrów.

W projekcie zostanie zastosowana geotermalna grawitacyjna rura cieplna, technologia opatentowana w Słowenii (SI 23618 A). Będzie to pierwsze zastosowanie słoweńskiego patentu, do którego prawo ma DEM. Może on doprowadzić do przełomu w wykorzystaniu energii geotermalnej w opuszczonych odwiertach gazowych i naftowych.

Testy mogłyby się rozpocząć w lipcu 2023 roku.

Według DEM kolejnym krokiem w projekcie jest wykorzystanie odwiertu Pg-8, instalacja geotermalnej rury grawitacyjnej oraz próba szczelności. Następnie powinna nastąpić instalacja naziemnej części elektrowni geotermalnej oraz sprawdzenie jakości odwiertu i wszystkich urządzeń.

Testy mogłyby się rozpocząć w lipcu 2023 roku, a jeśli zakończą się sukcesem, elektrownia zacznie działać w kwietniu 2024 roku – poinformowała spółka.

Środki z EOG i Norway Grants

W kwietniu DEM otrzymał 730 000 EUR w ramach publicznego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie programu łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowania się do nich. Program ten jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Spółka złożyła wniosek wspólnie z firmą energetyczną Petrol, spółką zależną Petrol Geo, Wydziałem Chemii i Technologii Chemicznej w Mariborze oraz słoweńską służbą geologiczną.

Aleksander Brunčko, dyrektor generalny DEM, powiedział, że przedsięwzięcie to jest częścią niszy rynkowej na skalę światową.

Według Damjana Seme, menedżera DEM, szczególną cechą pilotażowego urządzenia geotermalnego będzie zastosowanie geotermalnej grawitacyjnej rury cieplnej, która umożliwia zamknięty obieg czynnika chłodniczego i wymaga tylko jednego suchego odwiertu do obsługi elektrowni.

Źródło: Green Balkan Energy News

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *