SOLARNE SIECI CIEPŁOWNICZE W NIEMCZECH I MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W POLSCE

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i energiewaechter GmbH organizuje 22 listopada br konferencję online „Solarne sieci ciepłownicze w Niemczech i możliwości zastosowania w Polsce”. Konferencja jest organizowana na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Klimatu.

Celem konferencji jest przedstawienie i porównanie jak wyglądają rynki ciepłownicze i stosowane w sektorze technologie oze – głównie solarne w obu krajach.

Podczas konferencji firmy niemieckie zaprezentują też najnowsze technologie solarne stosowane w sektorze ciepłowniczym.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie (jęz. polski i niemiecki).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *