SOŁTYSI Z WĄCHOCKA I PAWŁOWA AMBASADORAMI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dotacje na wymianę kopciucha i termomodernizację domu – komu i w jakiej wysokości przysługują, jak i gdzie się o nie ubiegać? Na te pytania odpowiedzą sołtysi z Wąchocka i Pawłowa (woj. świętokrzyskie), którzy na terenie swoich sołectw będą przybliżać mieszkańcom zasady programu „Czyste Powietrze”. „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze” to inicjatywa pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Bartłomieja Orła oraz realizatora programu w woj. świętokrzyskim, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Podczas zaplanowanego – na 23 czerwca 2021 r. przy Pomniku Sołtysa w Wąchocku – wydarzenia plenerowego, sołtysi z Wąchocka i Pawłowa otrzymają od pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste Powietrze”, parlamentarzystów z woj. świętokrzyskiego oraz WFOŚiGW w Kielcach pakiety startowe o programie „Czyste Powietrze” (materiały promocyjne typu plakaty, ulotki, podręczniki, regulaminy, tablice informacyjne). Będą mieli też okazję spotkać się i porozmawiać z innymi propagatorami tego rządowego programu, wspomnianymi już: pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Bartłomiejem Orłem, wiceprezesem NFOŚiGW Pawłem Mirowskim, prezesem WFOŚiGW w Kielcach Ryszardem Gliwińskim oraz parlamentarzystami reprezentującymi woj. świętokrzyskie.

Otrzymane pakiety informacyjno-promocyjne sołtysi – nowi ambasadorzy „Czystego Powietrza” – będą mogli dystrybuować na terenie swoich sołectw. To szansa na to, aby poinformować ok. 18 tys. mieszkańców tego obszaru o konieczności wymiany tzw. „kopciuchów”, na co można otrzymać nawet 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji (podwyższony poziom dofinansowania uwzględniający również termomodernizację domu i bonus za mikroinstalację fotowoltaiczną) w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Warto przypomnieć, że zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa świętokrzyskiego, od 1.07.2023 r. obowiązywać zacznie zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej), a w kolejnych latach zakaz stosowania innych źródeł wykorzystujących paliwa stałe (od 1.07.2024 r. – kotłów klasy 3 lub 4, od 1.07.2026 r. – kotłów klasy 5, od 1.07.2026 r. – urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej; w przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności).

W ramach wydarzenia – zainicjowanego przez pełnomocnika ds. programu „Czyste Powietrze” oraz WFOŚiGW w Kielcach – organizowane będą także konkursy z dziedziny ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii i szeroko pojętej ekologii dla uczniów szkół podstawowych. Z kolei doradcy energetyczni WFOŚiGW w Kielcach, prowadzący swoją działalność w ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW Projektu Doradztwa Energetycznego, będą do dyspozycji tych, którzy już na miejscu będą zainteresowani uzyskaniem wsparcia na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację domu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

To wydarzenie to tylko początek szerszej akcji promującej rządowy program „Czyste Powietrze” wśród mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *