SPOTKANIE NEGOCJACYJNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ W SPRAWIE FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

W poniedziałek, 7 marca odbyło się spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Józef Gawron.

Spotkanie dotyczyło umożliwienia regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Samorząd Województwa Małopolskiego, ze wsparciem polskiego rządu, zabiega o to, by Małopolska została objęta jak największym wsparciem finansowym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Celem FST jest wsparcie regionów w przezwyciężaniu społeczno-gospodarczych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Podczas spotkania przedstawiono uwagi Komisji Europejskiej, system wdrażania i zasięg geograficzny FST w Polsce. Zaprezentowano również regiony: Województwo Łódzkie, Lubelskie i Małopolskie.

Źródło: małopolska.pl

Fot: małopolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *