SPOTKANIE W SPRAWIE PODKARPACKIEJ DOLINY WODOROWEJ

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie robocze sygnatariuszy Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Powstanie doliny wodorowej pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa oraz Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe.

Cel spotkania

Witając uczestników spotkania, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik powiedział: „Energetyka wodorowa jest niezwykle istotna nie tylko dla Podkarpacia. Prowadzimy badania naukowe w zakresie wykorzystania wodoru w różnych obszarach nowoczesnych technologii, m.in. w lotnictwie i transporcie. Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych wypracowaliśmy pewne obszary, które w przyszłości będziemy realizować. Jako uczelnia jesteśmy zobligowani, aby prowadzić nauczanie oraz badania, których wynikiem będzie rozwój gospodarczy oraz kształcenie kadry dla branż związanych z wodorem”.

Spotkanie prowadził prorektor ds. ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosław Sęp, który podkreślił konieczność szybkiego i sprawnego wypracowania formuły organizacyjno-prawnej Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Niezwykle istotne będzie także określenie obszarów aktywności tworzących jej unikatową specjalizację.

Powołanie Zespołu Roboczego ds. Podkarpackiej Doliny Wodorowej wynika z zapisów Listu Intencyjnego. W dyskusji wzięli udział: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, władze Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor uczelni i prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, burmistrz Sanoka oraz przedstawiciele sygnatariuszy listu, m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale, Polenergii S.A., Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o., ML System S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Fibrain Sp. z o.o., Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Autosanu Sp. z o.o.

Przebieg

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że rząd, wskazując Podkarpacie jako jeden z ośrodków prac nad wodorem, kierował się funkcjonowaniem w regionie Doliny Lotniczej oraz przemysłu lotniczego. „Specyfiką naszego regionu jest m.in. Dolina Lotnicza, więc siłą rzeczy także fakt wykorzystania wodoru jako potencjalnego nośnika energii dla silników samolotowych. Dlatego łatwiej nam było przekonać rząd, że to właśnie Podkarpacie i Rzeszów jest miejscem, gdzie przy wykorzystaniu potencjału naukowego i biznesowego jesteśmy w stanie takie działania zintensyfikować, aby do 2030 r. osiągnąć odpowiednią moc instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii na potrzeby produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów” – stwierdziła wojewoda.

Na funkcjonowanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej rząd zamierza przeznaczyć specjalne środki finansowe, które będą wykorzystywane na działalność badawczą i produkcyjną.

Marszałek województwa Władysław Ortyl powiedział: „Chcemy szukać środków na wsparcie działań badawczych i tych związanych z przemysłem w Krajowym Planie Odbudowy. Wsparcie rozwiązań niskoemisyjnych zakłada również polityka spójności w ramach budżetu UE. Nasze cele związane z wykorzystaniem wodoru będą realne, jeżeli będziemy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi”.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaznaczył, że Rzeszów ma aspiracje do bycia miastem zeroemisyjnym, dlatego władze miasta wyrażają gotowość do współpracy nad wdrażaniem technologii wykorzystania wodoru w miejskiej infrastrukturze. „Rzeszów chce być takim miastem, stąd nasza deklaracja, aby udostępnić wszystkie swoje zasoby w tym projekcie do wdrażania i testowania przygotowanych rozwiązań dotyczących wodoru.”

Kierunki działań

W trakcie spotkania omówiono harmonogram, cele i kierunki dalszych działań w obszarze tego przedsięwzięcia. Są to następujące obszary:

  • niskoemisyjne lotnictwo – wodór jako paliwo statków powietrznych,
  • łańcuch produkcji, dostaw, magazynowania i tankowania wodoru do statków powietrznych,
  • autobus wodorowy – niskoemisyjny transport miejski,
  • produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE – fotowoltaika, energia wiatru, energia geotermalna,
  • laboratorium energetycznych technologii wodorowych,
  • kształcenie kadr w zakresie energetyki wodorowej.

Każdy sygnatariusz ma wskazać jednego przedstawiciela do powołanego Zespołu Roboczego ds. Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Konieczny będzie również wybór formy organizacyjno-prawnej, jaką ma przyjąć Podkarpacka Dolina Wodorowa oraz wyłonienie koordynatora prac organizacyjnych – chęć pełnienia tej funkcji wyraziła Politechnika Rzeszowska.

Spotkanie miało charakter hybrydowy. W wydarzeniu aktywnie wzięli udział uczestnicy stacjonarni oraz zdalni. Realizację zapewniła Sekcja ds. e-learningu i Kształcenia Zdalnego Politechniki Rzeszowskiej.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
Fot. Politechnika Rzeszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *