ŚRODKI POIiŚ WESPRĄ TERMOMODERNIZACJĘ W KAMPUSIE CKD UM W ŁODZI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 76 milionów zł ze środków Funduszu Spójności na głęboką termomodernizację strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Termomodernizacja budynku A1 kampusu łódzkiego UM obejmie zakresem przede wszystkim docieplenie ścian i stropów zewnętrznych. Podczas prac wymienione zostaną okna i drzwi, zamontowane pompy ciepła, oraz instalacje PV. Przewidziano również wymianę opraw oświetleniowych. Efekt podwyższenia poziomu efektywności energetycznej obiektu zostanie wzmocniony i ustabilizowany uruchomieniem systemu zarządzania energią.

Wykonanie termomodernizacji pozwoli na zmniejszenie zużycia energii końcowej. Uzyskane oszczędności energii elektrycznej jak i cieplnej zaprocentują obniżeniem kosztów eksploatacji budynku w długoterminowej perspektywie. Renowacja poprawi także standard leczenia pacjentów z oddziałów funkcjonujących w budynku oraz także komfort pracy pracowników szpitala uniwersyteckiego – lekarzy, personelu pielęgniarsko-opiekuńczego i administracyjnego, a także pracowników Uniwersytetu.

W całości przedsięwzięcie UM w Łodzi będzie kosztowało 93 mln zł. Wkład własny beneficjenta to 17 mln zł.

Na przekazanie dotacji przez NFOŚiGW pozwoliło podziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 17 października br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalskiego oraz Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Michała Marka. W uroczystości uczestniczyli Dyrektor Departamentu Transformacji Energetyki NFOŚiGW Tadeusz Wyrzykowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki NFOŚiGW Magdalena Bodzenta.

Źródło: NFOŚiGW/CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *