STABILNE DOSTAWY CIEPŁA W OTWOCKU

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Otwocku zostanie zrealizowana w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe. Blisko 6,5 mln zł przekazanej dotacji z NFOŚiGW to druga cześć dofinansowania – pod koniec zeszłego roku zadanie zostało wsparte preferencyjną pożyczką w wys. ok. 7,6 mln zł.

Modernizacja sieci potrwa do końca 2025 r. i wniesie przede wszystkim blisko 5,2 km nowej, wymienionej na preizolowaną, sieci kanałowej. Obecne ciągi przesyłowe w Otwocku mają ponad 50 lat i są w znacznym stopniu wyeksploatowane. Generują przez to istotne straty przesyłu. Równolegle w ramach projektu na potrzeby Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej nastąpi usprawnienie układu wysokosprawnej kogeneracji cieplnej, w tym dostosowanie współpracy przy wytwarzaniu energii dwóch kotłów gazowych o mocy 8 i 4 MW z kaskadą pomp ciepła o całkowitej mocy cieplnej 1MW. Kogeneracja ma pracować w trybie ciągłym, a kaskada pomp ciepła przy odpowiednich – niskich temperaturach zewnętrznych. Całkowita moc cieplna infrastruktury zainstalowanej po modernizacji wyniesie 14,05 MW.

Koszt inwestycji w Otwocku przewidziano na poziomie ok. 17,3 mln zł. Dzięki modernizacji zostanie zmniejszone zużycie energii pierwotnej i energii cieplnej końcowej a także zredukowana emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Odbiorcami energii cieplnej będą mieszkańcy budynków wielorodzinnych.

Po zakończeniu realizacji inwestycji lokalna sieć cieplna będzie spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego (zgodne z art. 7b ust 4 ustawy Prawo energetyczne), w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się w co najmniej 50% – połączenia ciepła ze źródeł odnawialnych, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji.

Umowa regulująca przekazanie dotacji została podpisana 14 marca br. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa zarządu OZEC Sp. z o.o. Krzysztofa Balcerzaka. Przy sygnowaniu umowy obecny był także prezydent Miasta Otwock – Jarosław  Margielski. Wszystkie udziały w spółce OZEC należą do Gminy Otwock (w woj. mazowieckim).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *