ŚWIDNICKI MZEC CHCE GRZAĆ EKOLOGICZNIE

Modernizacja układów technologicznych, wymiana starych odcinków ciepłociągów, budowa farmy fotowoltaicznej i zmniejszenie udziału węgla w produkcji ciepła, takie są właśnie składowe najnowszego programu przyjętego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy.

„Miejski Zakład Energetyki Cieplnej po dyskusjach i uzgodnieniach z właścicielem przyjął trzyelementowy program redukcji emisji substancji szkodliwych, w tym zmniejszania udziału węgla w produkcji ciepła. Te elementy mają składać się na stworzenie systemu efektywnego energetycznie, który zgodnie z zasadami polityki unijnej może ubiegać się o dotacje i pożyczki ze środków europejskich” – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu, odpowiadając na nasze pytania dotyczące planowanej zmiany źródeł ciepła w miejskiej ciepłowni.

„Pierwszy element to stworzenie wysokosprawnej kogeneracji opartej o gaz ziemny. Kogeneratory powinny zapewnić docelowo 6,7 MW, wytwarzać będą energię elektryczną sprzedawaną do sieci, a ciepło z układu chłodzenia silników napędzających generatory posłuży do zapewnienia przez cały rok ciepłej wody użytkowej wszystkim odbiorcom w Świdnicy. Redukcji ilości spalanego węgla służyć będzie drugi element planu: uruchomienie kotła na biomasę pochodzenia leśnego lub rolnego. Spółka w tej chwili jest w kontakcie z japońskim producentem takich kotłów i oczekujemy na ofertę kotła, który może przejąć dużą część obecnej produkcji ciepła z węgla” – dodaje Dzwonkowska.

Również trzeci element programu ma wpłynąć na ilość spalanego na Zawiszowie węgla: „Projekt zakłada dokonanie usprawnień w układach technologicznych ciepłowni, znaczącą modernizację instalacji oczyszczania spalin oraz zmniejszenie strat w przesyle ciepła poprzez wymianę izolacji termicznej i wymianę starych odcinków ciepłociągów” – wskazuje rzecznik Urzędu Miejskiego. – „Wszystko jest zaplanowane z nadwyżką mocy, która w perspektywie następnych lat pozwoli – po rozbudowie sieci – podłączać nowych odbiorców i eliminować kolejne źródła niskiej emisji na terenie miasta”.

Koszt tych ekomodernizacji jest ogromny i dlatego spółka złożyła wnioski o wsparcie finansowe w ramach Funduszy Norweskich oraz ze środków NFOŚ oraz wraz z Miastem Świdnica zgłosiła się do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z projektami zmniejszenia emisji zanieczyszczeń stałych i modernizacji obejmującymi oprócz opisanych wyżej także rozbudowę sieci ciepłowniczej i budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW – tłumaczy.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *