SYNTHOS ROZBUDOWUJE SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ W KRALUPACH

Spółka TAMERO INVEST s.r.o., z siedzibą w Kralupach, należąca do Grupy Synthos S.A., realizuje projekt inwestycyjny, którego celem jest rozbudowa obecnej sieci ciepłowniczej. W ramach projektu do sieci zostaną podłączone kolejne obszary i nowe inwestycje na terenie miasta Kralupy nad Wełtawą. Dzięki temu spółka zwiększy dostawy ciepła wytworzonego z zachowaniem wszelkich norm środowiskowych.

Nowy projekt Tamero Invest s.r.o. ma zostać zakończony w 2024 roku. Co szczególnie ważne, przyłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej nowo budowanego centrum kulturalno-usługowego oraz nowego osiedla mieszkaniowego w Kralupach wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza w regionie i promocję ekologicznych źródeł ciepła. Podnoszenie jakości życia mieszkańców, rozwój energii niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska to kluczowe elementy strategii Grupy Synthos na najbliższe lata, a projekt realizowany przez spółkę Tamero Invest s.r.o. idealnie się w nią wpisuje.

Elektrociepłownia Tamero Invest opalana jest gazem ziemnym, który emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż inne paliwa kopalne takie jak węgiel kamienny, brunatny czy ropa naftowa. Kotły parowe zainstalowane w elektrociepłowni spełniają wszelkie standardy emisyjne, zgodnie z konkluzjami BAT. Proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej odbywa się w kogeneracji – czyli technologii o dużo większym stopniu wykorzystania paliwa niż technologia rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Jest to zatem technologia bardziej przyjazna dla środowiska – w porównaniu do lokalnego źródła ciepła opalanego węglem – i mająca realny wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie.

Nowy projekt inwestycyjny Tamero Invest s.r.o. zakłada zastosowanie nowoczesnej technologii rurociągów preizolowanych, charakteryzujących się znikomymi stratami cieplnymi i znacznie dłuższą żywotnością niż rurociągi tradycyjne. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo związane z ciągłością dostaw ciepła do odbiorców końcowych.

Źródło: synhtosgroup.com
Fot. Synthos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *