SYSTEMY CIEPŁOWNICZE KLUCZEM DO PRZEJŚCIA NA ZIELONĄ ENERGIĘ

Niedawno ogłoszone plany dużego projektu ogrzewania geotermalnego podkreślają kluczową rolę ciepłownictwa miejskiego w transformacji energetycznej.

Silny nacisk na ciepłownictwo sieciowe jest warunkiem wstępnym zielonej transformacji, która nadal będzie przystępna cenowo dla klientów – a energia geotermalna jest ważnym elementem ciepłownictwa przyszłości.

W mieście Aarhus ogłoszono niedawno pierwsze w historii Danii porozumienie w sprawie geotermalnej sieci ciepłowniczej na dużą skalę – oraz w sprawie największego w Europie zakładu geotermalnego pracującego w trybie ciągłym. Na dużej konferencji prasowej w dniu 14 stycznia 2022 roku, było to istotą umowy przedstawionej przez AffaldVarme Aarhus og Innargi, która jest własnością AP Møller Holding, ATP i NRGI.

Historyczny wydźwięk porozumienia był oczywisty, gdy wielu ministrów, burmistrzów, radnych, dyrektorów, przewodniczących zarządów i kilku sprawozdawców zarówno z czerwonego, jak i niebieskiego bloku stało ramię w ramię, gdy porozumienie ciepłownicze pomiędzy AffaldVarme Aarhus i Innargi zostało ogłoszone wraz z porozumieniem politycznym w sprawie nowych regulacji dotyczących ciepła geotermalnego, na które większość partii parlamentarnych zgodziła się tuż przed Bożym Narodzeniem.

Porozumienie mówi jednak coś więcej niż tylko to, że AffaldVarme Aarhus i Innargi są liderami w rozwoju energii geotermalnej jako elementu ciepłownictwa przyszłości. Podkreśla ono również rolę ciepłownictwa jako korby w zielonej transformacji.

Dzięki ciepłownictwu miejskiemu można wykorzystać wszystkie odnawialne źródła energii i uniknąć niepotrzebnych miliardowych inwestycji.

Jeśli mamy osiągnąć cel, jakim jest ekologiczna transformacja systemu energetycznego, wymaga to połączenia sektorów i wykorzystania wszystkich odnawialnych źródeł energii. Głęboka geotermia, woda morska, odzysk energii z odpadów, lokalna i zrównoważona biomasa, nadwyżki energii z przedsiębiorstw oraz energia zawarta w ściekach – jest tylko jedno miejsce, w którym wszystkie źródła energii odnawialnej można wykorzystać w sposób efektywny, elastyczny i konkurencyjny: sieć ciepłownicza.

Oczywiście nie powinno być wątpliwości, że zielona konwersja wymaga zielonej energii. Zielona energia elektryczna jest potrzebna w transporcie, tak samo jak do ogrzewania domów prywatnych i budynków komercyjnych. Będzie to wymagało ogromnych inwestycji w sieć energetyczną. Jeśli jednak chcemy uniknąć niepotrzebnych inwestycji wartych miliardy dolarów, to wymaga to mądrego i efektywnego wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z wiatru i słońca.

Zarówno ciepłownictwo komunalne oparte na energii geotermalnej, jak i ściekowej to dobre przykłady technologii o wysokim współczynniku COP – to znaczy, że stosunkowo dużo ciepła powstaje z energii napędzającej pompy ciepła wykorzystujące energię wód gruntowych lub ścieków. Jeśli więc transport ciężki, bezpośrednio lub pośrednio (PtX), ma być napędzany energią elektryczną – i jeśli każdy ma mieć możliwość naładowania swojego samochodu elektrycznego, kiedy tylko zechce – to ogrzewanie komunalne i wykorzystanie energii geotermalnej, na przykład, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kosztów rozbudowy sieci elektrycznej na niskim poziomie.

Doskonałe rozwiązanie dla zapewnienia równowagi na rynku energii elektrycznej

Większość osób związanych z branżą energetyczną zgadza się, że ceny energii elektrycznej będą w przyszłości ulegać znacznym wahaniom. Energia elektryczna będzie pochodzić głównie z wiatru i słońca, a zmiany klimatyczne przyczynią się między innymi do wahań w produkcji energii elektrycznej.

Ciepłownictwo komunalne przyszłości będzie integrować zarówno technologie wykorzystujące energię elektryczną (ciepło z energii geotermalnej, wody morskiej, ścieków, kotłów elektrycznych itp.), jak i technologie wytwarzające energię elektryczną (np. energetyczne wykorzystanie lokalnej, zrównoważonej biomasy oraz odpadów niepodlegających recyklingowi, ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi).

Źródło: Think Geoenergy

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *