SZABAŁOWSKI: TRANSFORMACJA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO ODBIORCÓW

Marek Szabałowski w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o perspektywie rozwojowej spółki MEC Szczecinek do 2030 r.

„Perspektywa do 2030 roku jest okresem bardzo krótkim. W tym okresie spółka musi dokonać pewnej dywersyfikacji paliw. […] Jedyną drogą jest dokonywanie zmian w sposób płynny i stopniowy, a to wiąże się z jedną podstawową sprawą tj. zabezpieczeniem odbiorów. Wszelkie inwestycje oraz zmiany odnoszące się do systemów ciepłowniczych muszą być dokonywane w taki sposób, aby jak najmniej „odbiło” się to na odbiorcy. Aby ceny i proponowane stawki, które będą rosły były akceptowalne dla odbiorców” – mówi prezes Szabałowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *