SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU PRZEJDZIE TERMOMODERNIZACJĘ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU Z NFOŚIGW

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. 

Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

– Wsparcie dla jak najlepszego funkcjonowania infrastruktury szpitalnej jest i będzie pod szczególną opieką rządu. Co ważne będzie prowadzone wielotorowo. Z punktu widzenia środowiskowego szpitale są centrami, które naturalnie muszą wykorzystywać dużo energii – najlepiej zielonej i jak najtańszej – by działać stabilnie w każdych warunkach, a jednocześnie w sposób przyjazny dla okolicy, m.in. nie zanieczyszczając powietrza – podkreśla Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. – Dofinansowując realizację projektu termomodernizacji Szpitala Ducha Św. uzyskamy synergiczny efekt naszych starań. Pakiet rezultatów środowiskowych, tak priorytetowych dla nas, będzie szedł w parze z tym, co placówka uzyska w zakresie organizacyjnym. A będą to: oszczędności finansowe, lepsze warunki przyjmowania pacjentów, większy komfort pracy lekarzy i pielęgniarek – tzw. białego oraz technicznego personelu – uzupełnia wiceszefowa resortu.

Przedsięwzięcie obejmie swoim zakresem 6 budynków należących do szpitala. Przewidziano w nich przeprowadzenie m.in.:  modernizacji instalacji c.o. (systemu grzewczego), docieplenie stropodachów i wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych. Ocieplone zostaną także ściany zewnętrzne. W planie jest także remont kominów i montaż instalacji odgromowej.

– Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o ponad 4 004 GJ/rok. Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. 

– Poprzez termomodernizację obiektów Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu obok regularnych oszczędności energetycznych zyska także poprawę warunków opieki nad pacjentami. Lecznica będzie mogła liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii, a wykonywanie czynności służbowych w budynkach poddanych termomodernizacji będzie bardziej komfortowe i bezpieczne dla pracowników szpitala. Dodatkowo remont pomoże nam w walce o czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców Sandomierza – podkreśla dr Marek Kos, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Św. w Sandomierzu.

Sandomierski Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego przyjmuje pacjentów, dysponując 469 łóżkami szpitalnymi (w tym 14 łóżeczkami noworodkowymi) – udostępnianymi na 24 oddziałach. Dodatkowo posiada 52 miejsca na oddziałach dziennych.

W szpitalu realizowane są ważne programy diagnostyki i lecznictwa specjalistycznego m.in. takie jak.: pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego, promocja karmienia piersią, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, zapobieganie odleżynom, a także programy lekowe: np. Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie Dystonii Ogniskowych i Połowicznego Kurczu Twarzy, Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dzieci, Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym.

Umowa przekazania dofinansowania z programu NFOŚiGW Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – została podpisana 8 czerwca br. przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz dyrektora Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu dr Marka Kosa w obecności poseł Agaty Wojtyszek.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *