TALINN CHCE WYKORZYSTAĆ MORZE DO PRODUKCJI CIEPŁA

Utilitas Tallinn chce zbudować system ogrzewania wodą morską dla swoich potrzeb ciepłowniczych i złożył wniosek o pozwolenie na budowę w celu zainstalowania pompy ciepła. Według Ministerstwa Środowiska konieczna będzie ocena oddziaływania na środowisko.

Utilitas wystąpił w ubiegłym roku do Urzędu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych (TTJA) o pozwolenie budowlane na produkcję ciepła z wody morskiej.

Energia z wody morskiej może być wykorzystywana do ogrzewania miejskiego w zimie i chłodzenia dużych budynków w lecie.

Wymagane rurociągi muszą sięgać około 10 kilometrów w głąb Zatoki Tallińskiej, ponieważ woda doprowadzana do stacji musi być wydobywana z głębokości 70 metrów. Rurociągi muszą sięgać na tyle daleko, aby temperatura wody morskiej nie ulegała drastycznym wahaniom w ciągu roku.

Robert Kit, przewodniczący zarządu Utilitas Tallinn, powiedział, że procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest nadal w toku i że „przedwczesne jest mówienie o bardziej precyzyjnym harmonogramie i ilości inwestycji, dopóki ten etap nie zostanie zakończony”.

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Utilitas Tallinn przedłożył wstępną ocenę wpływu projektu na środowisko, na podstawie której, zdaniem spółki, projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, a więc nie jest konieczne wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Jednak zdaniem Ministerstwa Środowiska należy rozpocząć ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ), ponieważ wstępna ocena nie uwzględnia typów siedlisk morskich w tym rejonie, lokalizacji ujścia i skutków podwodnego hałasu.

Spółka zamierza zbudować pompę ciepła na terenie Kalasadama tänav w pobliżu ratusza (Linnahall) lub na terenie portu w Tallinie na Logi tänav.

Lokalizacja proponowanego rurociągu będzie znajdować się w obszarze o dużym natężeniu ruchu wodnego, zgodnie z morskim planem przestrzennym, i będzie przecinać szlak żeglugowy poza kotwicowiskami.

Źródło: err.ee

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *