TAURON CHCE PRZYŁĄCZAĆ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ OK. 45 MW ROCZNIE

Spółka zależna Taurona Polskiej energii – Tauron Ciepło – chce w kolejnych latach realizować przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie.

„W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20% stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowo budowanych obiektów. Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe 3 lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji” – powiedział Uhryn, cytowany w komunikacie.

Tauron w ramach programów antysmogowych podłączył dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków o mocy 33 MW, a kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie. Przyłączenia te spółka realizuje dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), niezależnie od bieżącej działalności.

W ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie kolejnych 128 budynków do sieci ciepłowniczej, ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi.

„Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje. To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji. Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji” – dodał prezes.

Dofinansowanie w ramach umowy z WFOŚiGW może obejmować 8 miast aglomeracji (Katowice, Chorzów, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice) i jest wsparciem dla samorządów w spełnieniu wymagań tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Wdrożenie programu ma umożliwić przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, ze względów finansowych, nie byłoby możliwe.

Zgodnie z umową, w ramach likwidacji niskiej emisji, do 2023 roku Tauron Ciepło może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe.

W ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło zawarł umowy wraz z wydaniem warunków przyłączenia na kolejne lata na poziomie ok. 12 MW mocy cieplnej. Oznacza to, że z 22 MW dostępnych w ramach trwającego Programu Likwidacji Niskiej Emisji do zakontraktowania pozostało już tylko około 10 MW.

„Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu Programu, powinny zostać wykonane w latach 2022 – 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.” – czytamy dalej.

Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu, Tauron Ciepło zawiera z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności biznesowej, zaznaczono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: CIRE, ISBNews
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *